Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience al 10 jaar depotbibliotheek voor de heemkundige tijdschriften

Op 15 september 2003, nu meer dan tien jaar geleden dus, werd op het Antwerpse stadhuis een samenwerkingsovereenkomst bezegeld tussen de stad Antwerpen en de Heemkunde Vlaanderen vzw. Dit was de start van de deponering van periodieke uitgaven (lees: tijdschriften en jaarboeken) van heemkundige kringen in de Stadsbibliotheek Antwerpen.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Behoud en beheer.