Erfgoedbank Brussel toont verborgen parels

De Erfgoedbank Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is online. Sinds vorige week kan iedereen via www.erfgoedbankbrussel.be het (zw)erfgoed van de Brusselaars bekijken. De focus ligt op materiaal dat niet wordt bewaard in musea of archieven en soms dreigt verloren te gaan, zoals collecties van privéverzamelaars, families, verenigingen en heemkundige kringen. Over welk erfgoed gaat het dan? Dat zijn vooral foto’s, prentkaarten, gebruiks- en siervoorwerpen, filmpjes, audio-opnames, affiches en bidprentjes. De erfgoedbank biedt dit erfgoed een digitale toekomst en ondertussen ontdekken bezoekers van de website verborgen verhalen en beelden van Brussel.

Heemkringen belangrijke rol

De Erfgoedbank Brussel is een samenwerkingsproject van de VGC met de partners van het lokaal cultuurbeleid. De bibliotheken, de gemeenschapscentra en de cultuurdiensten in de verschillende gemeenten bouwen de erfgoedbankwerking mee uit. Deze lokale coördinatoren werken vaak samen met heemkundige kringen. Omwille van hun kennis en expertise inzake plaatselijke geschiedenis zijn heemkringen een belangrijke bron, niet alleen van informatie, maar ook van collectiestukken. Via hun netwerk brengen zij bovendien andere erfgoedeigenaars en –liefhebbers in  contact brengen met de erfgoedbank.

Enthousiaste vrijwilligers

De lokale coördinatoren doen beroep op enthousiaste vrijwilligers om de erfgoedbank draaiende houden. “De afgelopen maanden hebben vele vrijwilligers zich ingezet om oude foto’s, filmpjes en kaarten te verzamelen, te digitaliseren en te beschrijven. Dankzij hun inzet kan iedereen nu meegenieten van de verborgen parels van verzamelaars, families, verenigingen en erfgoedliefhebbers. Het (digitaal) delen van onze geschiedenis en gemeenschappelijk erfgoed kan onze samenleving alleen maar verrijken”, zegt VGC-collegelid voor Cultuur Pascal Smet (SP.A).

Het voorlopig resultaat van al dat werk is een mooi gevulde erfgoedbank, goed voor zo’n 900 beelden uit vijf Brusselse gemeenten. Die collectie wordt voortdurend aangevuld.

Heb je zin om mee te werken of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar erfgoedbank@vgc.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Websites.