Erfgoed om te vieren. Hoe heemkunde de toekomst van feesten en vieringen kan helpen verzekeren

In Vlaanderen feest men graag en veel. Nagenoeg iedere dag is er wel een aanleiding of reden om ergens samen te komen en te feesten of te vieren. Het feestpatrimonium dat daaruit voortvloeit, is dan ook zeer uitgebreid. Die veelheid maakt het niet altijd gemakkelijk om de vinger te leggen op wat deze feestelijkheden bindt.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Ontsluiting.