Eremerken 2007

De Heemdag 2007 vond plaats op 22 september in Aalst. Aan het einde van de dag werden traditioneel het Jozef Weyns- en het Joachim Beuckelaer-eremerk aan de laureaten uitgereikt.

Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Dit eremerk wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Het eremerk wordt dit jaar uitgereikt aan Fons Dierickx, secretaris van de Heemkundige Kring De Faluintjes, bestuurslid van Heemkunde Oost-Vlaanderen en voorzitter van Heemkunde Vlaanderen vzw. Dit als blijk van waardering voor zijn heemkundig werk, voor zijn onverdroten inzet ter bevordering en promotie van de heemkunde en voor zijn totale toewijding voor de opwaardering van het lokale erfgoed zowel op lokaal, op provinciaal, op Vlaams als op internationaal vlak.

Het Joachim Beuckelaer-eremerk – genoemd naar de 16de-eeuwse Antwerpse schilder die als de ‘meester’ van vrucht en vlees, van keuken en koken wordt beschouwd – beloont dit jaar het Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart. Die vereniging ondernam sedert 1979 onafgebroken vele acties om de Geraardsbergse mattentaart te promoten en te waken over de kwaliteit van hun streekgebonden specialiteit. Zo organiseren ze jaarlijks, de eerste zondag van augustus, de “Dag van de Geraardsbergse Mattentaart”. Kers op de taart is het feit dat het Broederschap op 16 februari 2007 de Europese officiële erkenning van de mattentaart als “beschermde geografische aanduiding” verkregen heeft.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.