Enquête over Driekoningen in Vlaanderen

De Vlaams-Nederlandse werkgroep Volkscultuur van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) brengt momenteel de tradities en gebruiken rond Driekoningen in kaart. Wilt u ook meewerken? Vul dan de enquête onderaan deze pagina in en stuur de antwoorden terug naar backaert.anv@edpnet.be.

De werkgroep heeft als doel het bevorderen van de Nederlands-Vlaamse samenwerking op het vlak van volkscultuur (zowel de beoefening als de studie) en wil een positief imago helpen creëren van de volkscultuur in Nederland en Vlaanderen.

Daartoe organiseert de werkgroep jaarlijks of om de twee jaar een activiteit. In de loop van 2014-2015 werd gestart met een nieuw project met als thema ‘Driekoningen in de Lage Landen’. Sinds het najaar van 2014 is men gestart met de inventarisatie van wat er rond Driekoningen gebeurt in Nederland en Vlaanderen. De resultaten zullen later via de website van het ANV gecommuniceerd worden.

Vragenlijst

Wordt in uw regio/gemeente Driekoningen gevierd? Ja/Nee

In welke dorpen/steden?

Bij welke verenigingen?

Zijn er i.v.m. Driekoningen typische gebruiken in uw regio/gemeente? Ja/Nee

Welke gebruiken?

Hoe wordt Driekoningen gevierd?

(bijv. zingen langs de deuren, al dan niet verkleed als Driekoningen, boon in de taart of pudding)

Zijn er driekoningenliedjes/-dansen bekend in uw regio/gemeente? Ja/Nee

Geef namen van dansen:

Geef eventueel teksten van liedjes:

Wordt er in uw regio/gemeente verloren maandag/verkoren maan-dag/koppermaandag gevierd? (Dit is de eerste maandag na Driekoningen) Ja/Nee

Welke naam heeft die dag in uw regio/gemeente?

Hoe wordt dit feest in uw regio/gemeente gevierd?

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Oproepen.