Enquête naar lokale erfgoedraden en werkgroepen erfgoed

Vlaanderen telt talloze lokale verenigingen, organisaties en liefhebbers die zich dagelijks inzetten voor het erfgoed. In heel wat gemeenten vinden deze verenigingen, erfgoedprofessionals en liefhebbers elkaar en bundelen zij de krachten. Zij komen samen in een lokale werkgroep erfgoed, een overlegplatform of een erfgoedraad. Bent u zelf actief in een lokale erfgoedraad? Een lokale werkgroep erfgoed? Of een ander platform waar lokale erfgoedverenigingen, erfgoedexperts en -liefhebbers ervaringen delen, samenwerken of adviezen formuleren over het lokaal erfgoedbeleid? Vul dan deze korte enquête in en help ons uw werking beter te leren kennen!

Erfgoedraden en -groepen bestaan in vele maten en soorten. Sommige vormen een deelraad van een cultuurraad. Andere initiatieven zijn veel informeler. Denk bijvoorbeeld aan een ‘werkgroep erfgoed’ of een ‘lokaal erfgoedoverleg’. Ook de rollen van deze raden en werkgroepen kunnen heel divers zijn: het gemeentebestuur adviseren over lokaal erfgoedbeleid, samenwerken aan een project, onderling ervaringen delen, belangenbehartiging …

Deze raden en werkgroepen vormen mogelijk een belangrijke schakel om te komen tot een dynamisch en gedragen lokaal erfgoedbeleid. Met deze enquête willen Faro en Heemkunde Vlaanderen hun werking beter leren kennen. Tot 30 november kunt u deelnemen aan de enquête. Op deze manier willen we een eerste zicht te krijgen op de werking, noden en verwachtingen van de lokale erfgoedraden en werkgroepen in Vlaanderen. De resultaten van de enquête zullen we vervolgens verfijnen via individuele gesprekken. Op basis van dit onderzoek kunnen we vervolgens bepalen hoe we deze erfgoedraden en werkgroepen in Vlaanderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en begeleiden.

Dit project is een initiatief van Faro in samenwerking met Heemkunde Vlaanderen.

Heeft u nog vragen over dit onderzoek? Of wilt u over uw erfgoedraad of uw werkgroep nog bijkomende informatie geven? Neem dan contact op met Gregory Vercauteren (gregory.vercauteren@faronet.be of 02 213 10 72).

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Oproepen.