Engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit

Heemkunde Vlaanderen ondertekende de engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit. Met de ondertekening engageert Heemkunde Vlaanderen zich ertoe om inspanningen aan te gaan op dat vlak. Binnen haar eigen werking zal Heemkunde Vlaanderen rekening houden met etnisch-culturele diversiteit en ook ondersteuning bieden aan de heemkundige sector om etnisch-cultureel diverse doelgroepen te betrekken bij hun werking.

De verklaring werd op voorstel van de sector tijdens het cultuurforum 2010 in het leven geroepen door Vlaams minister Joke Schauvliege. De engagementsverklaring heeft tot doel:

  • het onderwerp ‘etnisch-culturele diversiteit’ binnen de cultuursector breed te agenderen;
  • wat cultuurinstellingen bereiken op het vlak van etnisch-culturele diversiteit zichtbaar te maken;
  • etnisch-culturele diversiteit in de sector te verankeren;
  • zelfsturing te bevorderen door de sector op het gebied van etnisch-culturele diversiteit.

Met de ondertekening engageren organisaties zich ertoe inspanningen aan te gaan op het vlak van etnisch-culturele diversiteit. Tegelijk laten ze hun engagement ook blijken uit een bijhorende tekst met eigen plannen en verwezenlijkingen.

De volledige tekst van de engagementsverklaring, de lijst van organisaties die reeds ondertekenden en hun plannen kan u raadplegen op de website van het Kennisknooppunt Interculturaliseren.

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.