Eerste nummer Tijd-Schrift integraal online

Dit weekend werd ‘Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen’, het nieuwe tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Het eerste nummer van Tijd-schrift is gewijd aan het thema ‘Dans en vermaak’. Bij wijze van kennismaking kun je dit eerste nummer hieronder integraal online bekijken.

Inhoudstafel

 • Een nieuw Tijd-Schrift met een originele visie
  Jan De Meester, Bram Vannieuwenhuyze en Fons Dierickx
 • ‘Dit luysterlijk prael-bal’. De balcultuur in het Antwerpse Theater van het Tapissierspand in de achttiende eeuw
  Timothy De Paepe
 • Aalst Carnaval. Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid
  Raf De Mey
 • Onderzoek naar rondtrekkende entertainers. Een geïntegreerde methode met diverse bronsoorten
  Vicky Vanruysseveldt
 • Rond de rokken van de reus. Een dynamische update van de reuzencultuur in Vlaanderen
  Liesbet Depauw, Laure Messiaen en Emmie Segers
 • ‘Le Concert’ te Aalst. Een case-study over internationale culturele transfers van dansmuziek in de periode 1795-1815
  Cor Vanistendael
 • Gent in de ban van de ‘attractie’. Opkomst van de huurschouwburgen, café-concerten en variététheater in een nieuwe commerciële stedelijke omgeving (1880-1890)
  Evelien Jonckheere

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Tijd-Schrift.