Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland

Binnenkort verschijnt het boek ‘Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland’, een gezamenlijke uitgave van de vzw Durme en de Eendenkooi Stichting. Voor het eerst wordt een volledig overzicht van de eendenkooien in Europa gepubliceerd, met extra aandacht voor Vlaanderen en Nederland.

Eendenkooien zijn vaste installaties bestaande uit grote fuiken over sloten, aansluitend op een rustige waterplas die omgeven is door rieten schermen en een bos. Men ving er ooit duizenden eenden per jaar. Er kwam een wettelijk verbod in België in 1972 en nadien is alleen de kooi van Bornem nog gebruikt voor het ringwerk. De laatste 10 jaar kregen de eendenkooien in Vlaanderen extra aandacht: deze in Meetkerke en Sinaai zijn gedeeltelijk heringericht en de kooi van het Donkmeer in Berlare is volledig gereconstrueerd. Bij die laatste twee was vzw Durme nauw betrokken.

Over dit bijna vergeten Vlaams landelijk erfgoed schreven André Verstraeten (bezieler van de eendenkooiprojecten van vzw Durme en voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen), Désiré Karelse (voorzitter Eendenkooi Stichting – Nederland) en Arnout Zwaenepoel, wetenschappelijk medewerker van de West-Vlaamse Intercommunale, een kleurrijk boek met 335 gravures, tekeningen, plannen en foto’s. Ze bundelden de resultaten van archief- en terreinonderzoek aangevuld met de inbreng van 134 lokale zegslieden, correspondenten, fotografen, heemkundingen en musea uit negen landen. De Vlaamse kooien zijn hierbij Europees gesitueerd.

In België lagen er 25 kooien in Vlaanderen. Van de enige Waalse kooi is niets meer gekend dan een vermelding op een kaart. Bornem heeft waarschijnlijk de oudste eendenkooi ter wereld. In Oost-Vlaanderen lagen deze kooien in Bazel, Berlare (2), Evergem, Eksaarde, Sinaai , Moerbeke (3) en Wachtebeke. In West-Vlaanderen was dit in Adinkerke, Merkem, Woumen, Meetkerke en Loppem. En in de provincie Antwerpen in Bornem (1), Hingene (4), Puurs, Ekeren (3) en Zandvliet. Naast de geschiedenis van de eendenkooi, de ontwikkeling van de vangpijpen, de buitenlandse kooien, het werk en de inrichting in en om een kooi, de geschiedenis van alle Vlaamse kooien, de resultaten van het ringwerk, de typische woordenschat, de eendenkooien in de oude kunst komt in dit boek ook het toeristisch en cultuurhistorisch belang van de kooien ruim aan bod.

Bestellen

Het boek kan tot 31 oktober 2011 besteld worden tegen de voorverkoopprijs van 35 euro voor wie het boek zelf zal afhalen in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren. Nadien is de prijs 40 euro. Wie toezending wenst dient 10 euro extra te storten. De verzending is voorzien vóór 20 december 2011. De bestelling is pas geldig na storting op rekening 001-2299900-09 van vzw Durme, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren, met vermelding “boek eendenkooien”. Info: tel. 09/348 30 20 of info@vzwdurme.be.

In Nederland gebeurt de verkoop door de Eendenkooi Stichting.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.