Een verzameling herzameld. Het Stadsmus reconstrueert een negentiendeeeuwse Hasseltse topcollectie

In de negentiende eeuw bouwden heel wat erudiete verzamelaars bijzondere collecties op. Sommige van die collecties kwamen later integraal in musea terecht; vele andere verzamelingen echter raakten doorheen de tijd verspreid over instellingen, personen of verdwenen helemaal van de radar. Is het mogelijk om dergelijke unieke verzamelingen te ‘herzamelen’? En hoe traceer je dan de sporen van al die collectiestukken? Het Hasseltse Stadsmus ging de uitdaging aan en probeerde de topcollectie van de Hasseltse geneesheer Bamps opnieuw samen te brengen.

De Hasseltse geneesheer Constant Bamps (1847 – 1907) verzamelde zijn hele leven lang voorwerpen die te maken hadden met Limburg, het oude land van Loon. Na zijn dood in 1907 veilde een Brussels veilinghuis maar liefst 1.297 loten. De veiling duurde vijf namiddagen. Er volgde nog een tweede veiling met opnieuw zo’n 300 loten. Bamps’ verzameling raakte versnipperd, gekocht door tientallen verzamelaars en instellingen.

In 2012 startte Het Stadsmus met het herzamelen. Het startkapitaal was klein: slechts van vijf stukken was geweten waar ze zich bevonden. Jarenlang zoeken resulteerde in een expo met meer dan honderd voorwerpen uit Bamps’ collectie; twintig keer meer dan waarmee gestart werd. De stukken zaten verspreid over meer dan twintig publieke en privécollecties. De veilingcatalogus van de Leuvense verzamelaar Victor Demunter, die de veiling in 1907 bijwoonde, vormde het uitgangspunt. Zijn aanvullingen en notities gaven in veel gevallen een gezicht aan de loten.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Ontsluiting.