Een maagd belaagd. 1300 jaar Heilige Gudula

Naar aanleiding van de 1300ste verjaardag van het overlijden van de Heilige Gudula organiseert de Heemkundige Kring De Faluintjes dit jaar, samen met verschillende partners in binnen- en buitenland, een feestelijk ‘Gudulajaar’. Na de succesrijke tentoonstelling ‘Gudula 712-2012’ in het Stedelijk Museum ’t Gasthuys te Aalst en de themawandeling ‘In het spoor van Gudula’ zal het jubileumjaar bekroond worden met een colloquium en een publicatie over de Heilige Gudula: ‘Een maagd belaagd. 1300 jaar Heilige Gudula in 20 cultuurhistorische bijdragen.’ Deze initiatieven plaatsen het belang van de heilige Gudula in een ruim perspectief, met niet alleen aandacht voor de verering in de Faluintjesstreek, maar ook voor de rol die de heilige speelt in onder meer Brussel, Nederland en Duitsland.

Publicatie

In deze publicatie leveren twintig auteurs vanuit hun specifieke, al dan niet academische invalshoek, een bijdrage over de Heilige Gudula. Het gaat om een bijzonder breed gamma aan thema’s die variëren van volkskunde, heemkunde, archeologie, monumenten, schilderkunst en volksdevotie tot immaterieel cultureel erfgoed, lokaal verenigingsleven en strips. Je vindt de volledige inhoudstafel van de publicatie op www.gudula2012.be.

De prijs van dit 300 pagina’s tellende en rijkelijk in kleur geïllustreerde boek is 20 euro. Wie echter vóór 1 september 2012 intekent, betaalt slechts 15 euro. De voorintekenaars kunnen het boek afhalen tijdens het colloquium over de Heilige Gudula op 6 oktober 2012. Intekenen kan door overschrijving van 15 euro (+ evt. 5 euro verzendkosten) op rekening BE16-0682-2085-4374 van Heemkundige Kring De Faluintjes met vermelding van “Gudulaboek”.

Colloquium

Het colloquium over de Heilige Gudula heeft plaats op zaterdag 6 oktober 2012 om 15 uur in het Parochiaal Centrum, Grote Baan 214 te 9310-Herdersem. Twee academische bijdragen uit het boek zullen hierbij nader worden toegelicht. Toegang is gratis.

Programma:

15u: verwelkoming
15u10: prof. dr. Jeroen Deploige: “Tussen verering en propaganda. Hagiografie, kerk en samenleving in de Nederlanden tijdens de volle middeleeuwen”
16u10: pauze
16u15: dr. Dirk Van de Perre: “De Berlendisverering doorheen de tijd: relaties met de Gertrudisverering (Nijvel) en de Gudulaverering (Moorsel)”
17u15: receptie

Een initiatief van de Heemkundige Kring De Faluintjes, in samenwerking met de Erfgoedcel Aalst en met de steun van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Meer info: www.gudula2012.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.