Educatie 2016+ in Bokrijk. Investeren in hoofden, harten en handen (en bij voorkeur alle drie tegelijk)

Bokrijk, en meer bepaald het Openluchtmuseum, zijn in de loop der tijd synoniemen geworden van een gestold verleden, het tegendeel van actie en evolutie. Wie Bokrijk en bij uitbreiding het museum de afgelopen jaren heeft bezocht, kan echter getuigen van het tegendeel: het stereotiepe beeld van Bokrijk klopt al even niet meer in de praktijk. In deze korte bijdrage ga ik in op de publieksbemiddeling voor scholen en groepen, zoals we die onder de parapluterm ‘educatie 2016+’ vorm gegeven hebben. Bokrijk zet namelijk al jaren in op een sterke publiekswerking, echter vanaf 2016 voor het eerst voluit vanuit het ‘nu’. Dat is nodig want erfgoed is maar zo relevant als de relevantie die je publiek eraan toeschrijft. In Bokrijk staan bovendien zelden de museumobjecten op zich centraal, wel diezelfde objecten in relatie tot mensen. Tel daarbij het alomtegenwoordige onroerend, immaterieel, natuurlijk en levend erfgoed om te beseffen welk een veelzijdige leeromgeving voor jong en oud het Openluchtmuseum kan bieden.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Ontsluiting.