E-land

Vandaag lanceerde de Erfgoedcel Mechelen het traject E-land, een initiatief waarbij ook Heemkunde Vlaanderen betrokken is als partner. Binnen E-land wordt gezocht naar een manier om vanuit concrete, lokale erfgoedprojecten blijvend in te zetten op (internationale) netwerking en expertisedeling.

Vaak gaat alle tijd en inzet van lokale erfgoedspelers noodgedwongen naar de vele concrete taken binnen hun projecten. Hoe kan een bottom-up praktijkwerking toch samengaan met aandacht voor procesbegeleiding, reflectie en internationalisering? En hoe wenselijk is dat? Met deze vragen in het achterhoof wil E-land de werkprocessen van erfgoedprojecten op een bewuste manier onder de loep nemen, begeleiden en evalueren.

Het traject betrekt relevante binnen- en buitenlandse expertise, bouwt reflectiemomenten in en vergelijkt verschillende visies met elkaar.

De methodiek wordt toegepast op een selectie van concrete Mechelse erfgoedprojecten. Dit kunnen projecten zijn die de erfgoedcel zelf initieert, maar ook projecten van andere (erfgoed)organisaties. In eerste instantie zal binnen E-land rond drie thema’s gewerkt worden:

Immaterieel erfgoed

Immaterieel cultureel erfgoed kan je niet zomaar onder een glazen stolp zetten om het voor de eeuwigheid te bewaren. Het ontastbare en vaak dynamische karakter van dit erfgoed vereist een heel specifieke inventarisatiemethodiek. E-land gaat hiernaar op zoek aan de hand van 2 cases: de traditie van Sinte Mette en Paul Contryn, huisscenograaf van De Maan, als living human treasure.

Sociale media

Zijn erfgoed en sociale media verzoenbaar? E-land wil de meerwaarde van de digitale wereld onderzoeken aan de hand van twee cases. De hamvragen zijn: Hoe kunnen sociale media een rol spelen in het debat ‘Wat is erfgoed voor de Mechelaar?’ en kunnen jongeren hun weg vinden naar erfgoed via sociale media?

Museumtraject

Mechelen hertekent grondig zijn museumas. De verbouwing van het Hof van Busleyden als één van de Mechelse stadsmusea en de integratie van Kazerne Dossin in de museumas, vormen maar enkele belangrijke ankerpunten in de nieuwe ontwikkelingen. Hoe verhouden de collecties zich tot het stedelijk verhaal? Is een stadsmuseum de nieuwe centrale geheugenplek bij uitstek en wat betekent dat? Welke nieuwe vormen van publiekswerking kunnen de relatie tussen stad en musea verbeteren? Hoe integreren stadsmusea zich in het bredere erfgoedveld?

Op www.erfgoedland.be wordt thematische informatie rond het traject samengebracht.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Projecten.