Doden spreken op internationaal colloquium Abdijmuseum Ten Duinen

Tijdens het zevende internationaal colloquium van het abdijmuseum Ten Duinen van 21 tot 23 oktober belicht interdisciplinair onderzoek op archeologische grafcontexten in Noordwest-Europa tussen de 10de en 16de eeuw.

Diverse sprekers belichten de actuele onderzoeksresultaten en mogelijkheden met focus op de ruimere benadering van skeletten en hun funeraire context en het levensverhaal van de doden van gemeenschap tot individu. Dit nieuw onderzoek reikt middelen aan tot assessment, methodologie en een ruimere studie van middeleeuwse grafcontexten en opgegraven individuen in Noordwest-Europa.

Skeletten

Op de site van de middeleeuwse Duinenabdij in Koksijde werden meer dan 1.000 graven blootgelegd. Deze cisterciënzerabdij Ten Duinen was de grootste van Vlaanderen met de graaf als stichter. In de 13de eeuw telde de gemeenschap tot 500 monniken en lekenbroeders. Het grote aantal goed bewaarde skeletten, gevonden op één locatie uit een specifieke periode (12de – 16de eeuw) was meteen een van de grootste collecties individuen uit Noordwest-Europa.

De stoffelijke resten worden nu vooral bewaard in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel. Ze worden er nog steeds bestudeerd door fysisch antropologen, wetsdokters en studenten uit alle werelddelen. Onvolledige opgravingsverslagen en hiaten in het opgravingsarchief bemoeilijken de interpretatie en de vergelijking met gelijkaardige collecties uit onze buurlanden.

Een grondige analyse op de inhoud van het reliekschrijn van de Zalige abt Idesbald, bewaard in Brugge, kan een belangrijk referentiepunt worden voor onderzoek op de collectie individuen van de Duinenabdij. In welke mate kan interdisciplinair onderzoek op het best gedocumenteerde individu, opgegraven in Koksijde, de hiaten wegwerken?

Meer informatie vind je via deze website.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.