DNA-projecten Familiekunde Vlaanderen

Het boek met de resultaten van het tweede deel van het DNA-project van Familiekunde Vlaanderen is in voorbereiding en kan vanaf nu besteld worden.

De publicatie, met de resultaten uit heel België, kost 25 euro (+ 7,50 euro verzendingskosten). De bestelling is definitief na storting van het vereiste bedrag op rekeningnummer BE95 0682 5054 4458 (BIC: GKCCBEBB) van VVF-Provinciale Afdeling Antwerpen vzw, Salphensebaan 24 in Malle, met vermelding van uw naam, adres en het aantal gewenste exemplaren. Ook de publicatie over het eerste deel van het project ‘DNA Brabant’ is nog beperkt voorradig (30 euro). Meer info bij Marc Van den Cloot.

Start nieuwe DNA-projecten

Vanaf nu kan men zich ook inschrijven voor het nieuwe ‘OPEN DNA-PROJECT’, dat openstaat voor elke mannelijke belangstellende die aan de voorwaarden voldoet, zonder beperkingen inzake nationaliteit of afkomst. De prijs is vastgesteld op 140 euro. De data en plaatsen voor de staalafnames worden bepaald zodra er voldoende inschrijvingen zijn (minimum 60).

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Marc Van den Cloot. Je ontvangt dan via e-mail een tekst met de deelnemingsvoorwaarden en de privacy-regels, evenals een inschrijvingsformulier.

Belangstellenden vinden meer informatie op de projectwebsite www.brabant-dna.org.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.