DNA project oud hertogdom Brabant

Wie vroeg zich nooit af waar we eigenlijk vandaan komen? Velen zochten ijverig in de archieven naar hun voorouders. Daarbij stuitten ze op talrijke problemen en ze liepen uiteindelijk vast door ontbrekende gegevens. Nu komt de wetenschap hen ter hulp door de koppeling van genetica en genealogie. Deze zeer recente wetenschappelijke ontwikkeling kwam pas de laatste twee decennia op kruissnelheid. Op initiatief van VVF Provinciale afdeling Antwerpen diende de genealogische koepel Familiekunde Vlaanderen, voorheen SVVF, bij de Vlaamse overheid een DNAproject in. Het project betreft in de eerste fase (2009), het oude hertogdom Brabant, dat wil zeggen inclusief Waals- en Noord-Brabant. In 2010-2011 breidt het onderzoek zich uit over het hele land, Frans-Vlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg. Verschillende erfgoedverenigingen zoals Heemkunde Vlaanderen vzw steunen het project.

Waarover gaat het precies?
Waar het niet om gaat is DNA-onderzoek voor medische doeleinden. Dit onderzoek richt zich uitsluitend op het Y-geslachtschromosoom van de man die niets te maken heeft met uw fysieke en psychische eigenschappen, maar de archiefdrager van uw voorouderlijn is.

Wat is het concrete doel van dit project?
1. Het promoten van DNA-onderzoek, gekoppeld aan genealogisch onderzoek.
2. Onze jarenlange genealogische expertise toepassen op het DNA-onderzoek.
3. Uitvoeren van diepgaand genetisch-genealogisch onderzoek op 37 markers met 500 personen in 2009.
4. Het kenbaar maken van het nut van genetisch onderzoek voor het genealogisch, het historisch, het heemkundig en het wetenschappelijk onderzoek.
5. In bijkomende orde, deelnemen aan het internationale Genographic Project met 200 personen in 2009 en evenveel in 2010, telkens de helft Nederlands- en Franstaligen.
6. Het bestuderen van de resultaten voor het grondgebied van het oude hertogdom Brabant, d.w.z. inclusief Waals-Brabant en de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
7. Het bestuderen van het ontstaan, de precieze locatie en de evolutie van de taalgrens.
8. Het publiceren van de individuele en collectieve resultaten in boekvorm en op cd-rom.
9. Het opmaken van een website en een eigen databank, die enkel toegankelijk is voor de deelnemers met een persoonlijke toegangscode om hun persoonlijke gegevens en die van de andere projectdeelnemers te kunnen inzien.
10. In een tweede fase (in 2010-2011) het onderzoek uitbreiden naar de rest van het land, Frans-Vlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg, inclusief het bestuderen van de resultaten voor het oude graafschap Vlaanderen en de andere historische entiteiten van het Ancien Régime (opgedoekt na de Franse revolutie, in onze streken vanaf 1795).

Meer info: lees het volledige artikel in de Binnenkrant (2008, nr. 4 – pdf) of surf naar www.brabant-dna.org

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Projecten.