DNA-project Oud-Hertogdom Brabant

Familiekunde Vlaanderen publiceerde onlangs de eerste resultaten van het ‘DNA-project Oud-Hertogdom Brabant’. Binnen de genealogie is de toepassing van DNA-onderzoek, op basis waarvan familieverbanden en verwantschappen opgespoord kunnen worden, een relatief nieuw fenomeen. Aan het onderzoeksproject van Familiekunde Vlaanderen namen bijna 1000 personen deel.

De deelnemers aan het project lieten elk een staaltje wangslijmvlies afnemen. De stalen werden dan bezorgd aan het centrum Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie van de K.U.Leuven, dat onder leiding staat van professor Ronny Decorte. Ook werd aan de deelnemers gevraagd hun stamreeks of kwartierstaat in te sturen. Tijdens de eerste projectfase, in 2009, werd het onderzoek uitgevoerd in het gebied van het oude hertogdom Brabant. De resultaten van deze fase werden intussen gepubliceerd in een boek met bijhorende cd-rom. De tweede fase van het project focuste op de rest van België en werd intussen ook afgesloten. Na analyse door het labo zal in de loop van 2011 een tweede verslagboek volgen.

Belangstellenden kunnen op de projectwebsite www.brabant-dna.org de globale resultaten van het onderzoek bekijken. Daaruit blijkt onder meer dat onze populatie genetisch zeer verscheiden is: 8 van de 20 gekende haplogroepen zijn vertegenwoordigd. Eén groep (R1b) neemt daarbij echter zo’n 60 % voor zijn rekening; de vier belangrijkste groepen samen ongeveer 85 %.

Na de bepaling van de haplo- en subhaplogroepen werden de deelnemers onderling vergeleken. Daarbij werden totnogtoe niet minder dan 330 onderlinge verwantschappen vastgesteld (36,54 % van het totaal aantal deelnemers) met een genetische afstand van 0 tot 6 (het aantal verschillen tussen twee personen op de 37 onderzochte merkers). In gewone mensentaal: twee personen met een gemeenschappelijke voorvader die zich situeert tussen nu en ca. 1.050 jaar geleden. 43 deelnemers hebben een zekere verwantschap tussen ca. 1450 en nu.

Genealogisch DNA-onderzoek is een nog jonge discipline, die de komende jaren wellicht nog sterk zal groeien. Familiekunde Vlaanderen speelt daarbij een pioniersrol en wil graag meer diepgaand onderzoek uitvoeren op regionale of lokale schaal. Hierbij kunnen ook heemkundige kringen zeker een rol spelen. Geïnteresseerde heemkringen kunnen steeds een uiteenzetting met powerpoint-presentatie aanvragen bij Marc Van den Cloot (0493/64.70.83).

DNA-Brabant, red. Marc Van den Cloot, Familiekunde Vlaanderen vzw, 2010, ISBN 9789080430501. Met bijdragen van prof. Cassiman, prof. Decorte, dr. Larmuseau en drs Marc Gabriëls. Het boek kost 30 euro (+ 7,50 euro verzendingskosten). Geïnteresseerden kunnen het juiste bedrag overschrijven op rekeningnummer 068-2505444-58 van VVF Provinciale Afdeling Antwerpen vzw in Antwerpen, met vermelding DNA-Brabant, en naam en adres.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Projecten.