Disclaimer

Alle data op deze website en in de bijhorende catalogus zijn auteursrechtelijk beschermd.

Voor heemkundige kringen die een tijdschrift uitgeven dat in de databank is opgenomen, gelden speciale voorwaarden en zijn specifieke toepassingen voorzien. Neem contact op met ons om daarover meer te weten te komen.

Heemkunde in artikels valt onder het databankrecht. Het opvragen van gegevens uit een databank mag niet botsen met de normale exploitatie van de databank en bovendien geen ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan Heemkunde Vlaanderen de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet worden bekomen bij de houder van het auteursrecht in kwestie.

De gegevens op deze website en in de bijhorende catalogus zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks het feit dat de allergrootste inspanningen geleverd worden, kan Heemkunde Vlaanderen niet garanderen dat de informatie ten alle tijde actueel, juist en volledig is. Heemkunde Vlaanderen kan, waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. Heemkunde Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Verantwoordelijke uitgever van Heemkunde in artikels.

Heemkunde Vlaanderen vzw
Zoutwerf 5
2800 Mechelen
consulenten@heemkunde-vlaanderen.be

Print Friendly, PDF & Email