DigiGIDS

Met het project DigiGIDS wil het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) kleine vzw’s en feitelijke verenigingen sensibiliseren en motiveren om bewust om te gaan met hun digitale documenten. Niet alleen vergemakkelijkt een efficiënte ordening de dagelijkse werking van een organisatie, vzw’s zijn bovendien wettelijk verplicht hun digitale documenten op lange termijn te bewaren.

DigiGIDS omvat onder meer een handleiding en een gratis vormingstraject, waarbij de organisaties individueel begeleid worden om de richtlijnen toe te passen. De handleiding is erop gericht praktische, realistische en zo goedkoop mogelijke oplossingen aan te reiken voor problemen als het eenvoudig ordenen en terugvinden van bestanden, het duidelijk benoemen van documenten, het maken van veiligheidskopieën voor noodgevallen, het bewaren van e-mail. Elke organisatie bepaalt zelf – afhankelijk van personeel, tijd en middelen – welke aanpassingen nodig en/of mogelijk zijn. Momenteel worden de richtlijnen uitgetest binnen enkele Brusselse organisaties.

Vormingstraject

Begin mei gaat i.s.m. Heemkunde Vlaanderen een vormingstraject van start voor medewerkers en vrijwilligers binnen kleine organisaties. Tijdens een eerste sessie worden de basisprincipes uit de doeken gedaan, waarna de deelnemers een maand de tijd krijgen om enkele richtlijnen toe te passen. Tijdens deze periode staat het AMVB klaar om antwoord te geven op alle mogelijke vragen. Na die maand komen we opnieuw samen om de problemen en resultaten te bespreken.

Inhoud: bestanden efficiënt ordenen en duidelijk benoemen, veiligheidskopieën maken en bewaren, e-mail bewaren, fotocollecties beheren. De inhoud wordt deels afgestemd op de vragen van de deelnemers. Heb je een concrete vraag, vermeld dit dan bij je inschrijving.

Donderdag 3 mei: 10-16u
Donderdag 31 mei: 10 – 12u30

Locatie: Leeszaal AMVB, Arduinkaai 28 – 1000 Brussel.

Deelname is gratis. Graag inschrijven voor 24 april via info@amvb.be of 02/209.06.01.

Digitale Week

Tijdens de Digitale Week vindt op 26 april ook een introductiesessie plaats om beeld te geven van het vormingstraject voor kleine organisaties. Er wordt bekeken hoe je met enkele eenvoudige principes bestanden kan ordenen én terugvinden. Ook problemen als back-ups en het bewaren van mails kunnen aan bod komen. Daarnaast organiseert het AMVB op 24 april een informatiesessie voor alle geïnteresseerden, die problemen ondervinden bij het terugvinden van belangrijke documenten of vakantiefoto’s die verspreid staan op pc, USB, DVD, of zelfs diskettes. Ook hier worden eenvoudige basisprincipes aangeleerd om de belangrijkste bestanden duidelijk te ordenen en op lange termijn te bewaren.

Het project DigiGIDS loopt tot eind juni 2012. Alle projectresultaten, waaronder de handleiding, worden gratis ter beschikking gesteld op www.amvb.be. Met vragen en opmerkingen kan je steeds terecht bij Stephanie Aertsen (02/209.06.01). Het project DigiGIDS wordt ondersteund door de VGC en de Vlaams minister bevoegd voor Brussel.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.