Decreet bovenlokale cultuurwerking goedgekeurd

Vanaf 1 januari 2020 wordt het decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht. Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust het nieuwe decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context.

Centraal in het nieuwe decreet staat ‘verbinding’ zowel tussen culturele sectoren en disciplines: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, als tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed en sport wordt aangemoedigd.

Projectwerking zorgt voor de broodnodige dynamische ruimte en is een belangrijke pijler binnen dit decreet. Het geeft organisaties alle kansen om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk. Het decreet stimuleert ook langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten toe te laten. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen op basis van dit decreet onder­steund worden met een werkingssubsidie als ze een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Om dit bovenlokale traject tenslotte algemeen te ondersteunen, wordt er een transversale steunpuntfunctie uitgewerkt voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning.

De Vlaamse Regering besliste op 15 juni 2018 tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de bovenlokale cultuurwerking. Dit decreet werd op 6 juni 2018 aangenomen door het Vlaams Parlement. In de loop van het najaar van 2018 zullen dan ook de uitvoeringsbesluiten een definitieve vorm aannemen.

Bijhorende documenten

PDFOntwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking(link is external) (229.2 kB)

Bron: CJM

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.