De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant

In 2013 startte Familiekunde Vlaanderen – Regio Leuven met het 1702-project. De bedoeling was om de volkstellingen van 1702 te transcriberen voor een grote groep van gemeenten die allemaal deel uitmaakten van het vroegere hertogdom Brabant. Hierdoor wordt het mogelijk om de materiële welstand van gezinnen onderling te vergelijken.

Dit kan binnen de context van het eigen dorp maar ook binnen een veel grotere omgeving. Er kunnen op die manier, naast de klassieke genealogische vragen, nog een aantal andere interessante vragen beantwoord worden: indien een gezin welstellend is in een bepaald dorp, is het dat dan nog in vergelijking met de andere welgestelde gezinnen in een bredere omgeving? Indien iemand arm is, is dit dan eerder een uitzonderlijk geval of is hij/zij maar één van de velen…

Met dit boek wil Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven een instrument aanbieden om de toestand van onze voorouders in een bredere geografische context te kunnen plaatsen. Het boek telt in totaal 645 pagina’s met een afzonderlijke index van 167 pagina’s, samen goed voor 166 gemeenten en 14.000 personen.

Het boek kost 39 euro in voorverkoop en 47 euro nadien. De voorverkoop wordt afgesloten op 15 januari 2015. Verzendingskosten bedragen 12,5 euro/boek maar het boek zal zonder portkosten kunnen opgehaald worden tijdens de academische zitting van FV-Leuven op 17 februari 2015 om 19u (Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven). Het boek kan besteld worden door het invullen van onderstaand strookje en dit te bezorgen aan Daniel Schepens, Paternosterstraat 78, 3110 Rotselaar of d.schepens@skynet.be. De betaling kan gebeuren op rekening BE10 0013 1130 4604, op naam van Familiekunde Vlaanderen, Regio Leuven.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.