De stadsplannen van Jacob van Deventer. Een schitterende bron voor de stads- en dorpsgeschiedenis

De zestiende-eeuwse stadsplannen van Jacob van Deventer zijn een mijlpaal in de geschiedenis van de cartografie in de Nederlanden. Dat is niet alleen te danken aan de hoge nauwkeurigheidsgraad van de plannen, maar ook aan het feit dat het de oudste topografische plannen zijn van vele steden en hun onmiddellijke omgeving.

Vorig jaar organiseerde Heemkunde Vlaanderen in Halle een cursusreeks ‘Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst?’, waarin dr. Bram Vannieuwenhuyze (KU Leuven) de stadplannen van Jacob van Deventer onder de loep nam. In het kader van deze reeks schreef hij samen met Jelle Lisson een artikel in het recentste nummer van Bladwijzer.

In deze bijdrage belichten de auteurs kort de levensloop van Jacob van Deventer en de ontstaanscontext en inhoud van zijn stadsplannen.
Vervolgens overlopen ze enkele onderzoeksmogelijkheden. Ze goten de stadsplannen van de ‘Belgische’ steden ook in een handig overzicht en bieden een zo volledig mogelijke bibliografie aan.

Je kunt dit artikel hieronder integraal downloaden.

De stadsplannen van Jacob van Deventer. Een schitterende bron voor de stads- en dorpsgeschiedenis (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer.