De stadsplannen van Jacob van Deventer

De zestiende-eeuwse stadsplannen van Jacob van Deventer zijn een mijlpaal in de geschiedenis van de cartografie in de Nederlanden. Dat is niet alleen te danken aan de hoge nauwkeurigheidsgraad van de plannen, maar ook aan het feit dat het de oudste topografische plannen zijn van vele steden en hun onmiddellijke omgeving. In deze bijdrage belichten we kort de levensloop van Jacob van Deventer en de ontstaanscontext en inhoud van zijn stadsplannen. Vervolgens overlopen we enkele onderzoeksmogelijkheden. In bijlage gieten we de stadsplannen van de ‘Belgische’ steden in een handig overzicht en bieden we een zo volledig mogelijke bibliografie aan.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Onderzoek.