De Namenlijst – Ronde Belgische Burgerslachtoffers

De Provincie West-Vlaanderen en het In Flanders Fields Museum (IFFM) hebben de handen in elkaar geslagen voor De Namenlijst en roepen iedereen op om deze aan te vullen. Het project beoogt de samenstelling van een inclusieve lijst van alle dodelijke slachtoffers die gelinkt zijn aan de Eerste Wereldoorlog in België. Een uniek instrument waarin elk slachtoffer, ongeacht zijn nationaliteit, zowel militair als burgerlijk, terug te vinden zal zijn. Ieder slachtoffer zal benoemd worden naar plaats van afkomst, datum van overlijden en plaats van herdenking.

De Namenlijst zal nooit compleet zijn, maar de Provincie West-Vlaanderen en het IFFM willen tegen 2014 tot een lijst komen die de historische realiteit zo dicht mogelijk benadert. Naar schatting gaat het om 600.000 namen. Reeds tal van middelbare scholen en vrijwilligers leverden belangrijke bijdragen tot de Namenlijst. Denk maar aan het scholenproject de Namenlijstmarathon met betrekking tot de Franse militaire slachtoffers (2011-2012). Er vallen echter nog vele slachtoffers in kaart te brengen, en in dat opzicht wordt 2013 een cruciaal jaar voor de Namenlijst.

De grootste lacunes in de lijst situeren zich nog bij de Duitse militairen en de Belgische burgerslachtoffers. Via een nieuw scholenproject wil het project alle Belgische burgerslachtoffers in kaart brengen. Naar de scholen wordt een oproep gelanceerd met de vraag om leerlingen naar de lokale oorlogsmonumenten te sturen. Bij ieder oorlogsmonument noteren zij dan de namen van de Belgische burgerslachtoffers 1914-1918 om daarna per individueel slachtoffer zoveel mogelijk informatie op te zoeken.

‘Ook gemeenten, lokale historici en heemkundige kringen kunnen helpen bij het tot stand komen van de Namenlijst. In de eerste plaats door klaar te staan voor jongeren die straks zullen aankloppen in hun zoektocht naar informatie’, zegt Pieter Trogh van het IFFM. ‘In de tweede plaats kunnen ze zelf hun lokale burgerslachtoffers in kaart brengen en aanleveren. In de loop van 2014 bezorgen wij in return de andere slachtoffers die relevant zijn voor ieder lokaal WO1-DNA. Het gaat om de militaire Belgische, Franse, Duitse, Amerikaanse of Commonwealth-slachtoffers die in België gesneuveld zijn en in de loop van het project door het IFFM in kaart werden gebracht.

Vanaf 4 augustus 2014 zullen de slachtoffers dag-aan-dag herdacht en geprojecteerd worden in het museum en via de websites van IFFM en GoneWest, het grote cultureel programma van de Provincie West-Vlaanderen voor 2014-2018.

Wil je meer informatie over het Namenlijstproject, of wil je graag meehelpen bij de totstandkoming ervan, neem dan contact op via Kenniscentrum@ieper.be of 057 239 450.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Projecten.