De laatste Binnenkrant!

Deze maand publiceerde Heemkunde Vlaanderen de laatste editie van de ‘Binnenkrant’ Vanaf 2011 zal de Binnenkrant namelijk niet meer verspreid worden onder zijn huidige vorm. Uiteraard zal Heemkunde Vlaanderen de communicatie met haar doelpubliek wel verder zetten door middel van andere kanalen.

Enerzijds beschikt Heemkunde Vlaanderen al over een maandelijkse elektronische nieuwsbrief, het E-Heem (inschrijven kan op deze pagina), die inhoudelijk voor een deel dezelfde doelstelling heeft als de Binnenkrant. Het grote voordeel van een maandelijkse elektronische nieuwsbrief is dat er op die manier korter op de bal kan gespeeld worden met de doelgroep dankzij een snellere verspreiding van informatie.

Anderzijds verliezen we de kwalitatief ondersteunende rol van de Binnenkrant niet uit het oog en zullen daarom de informatie die vroeger verscheen in de katernen van de Binnenkrant (bijdragen met tips voor het beheer van een lokale erfgoedvereniging en de ontsluiting van lokaal erfgoed) nog verspreiden via gratis losse publicaties.

Zo houden we jullie op de hoogte van alles wat reilt en zeilt op het gebied van goede erfgoedzorg en –ontsluiting en rond een goed beheer van lokale erfgoedvrijwilligersorganisaties.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.