De kaart van de Franse ingenieurs-geografen 1745-1748

Ook villaretkaart genoemd, voorloper van de kabinetskaart van ferraris

Wie een globaal én gedetailleerd beeld wil van het oudere uitzicht van zijn regio of gemeente, heeft al te vaak weinig keuze: er is Ferraris, of … niets. Wat wel eens tot lichte frustratie leidt, want hoe fenomenaal verdienstelijk Ferraris’ Kabinetskaart ook is, perfect is zij helaas niet. Naast de technische beperkingen die eigen zijn aan elke historische kaart, heeft ook zij haar specifieke lacunes, onnauwkeurigheden, interpretatieproblemen en fouten. Deze vaststelling was de aanleiding om – zonder veel illusies – toch eens uit te kijken naar alternatief vergelijkingsmateriaal.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Onderzoek.