Dag van de trage weg op 18 en 19 oktober

Op de Dag van de Trage Weg ijveren in heel België mensen voor het behoud en een beter beheer van trage wegen. Het is belangrijk om dit uniek patrimonium te beschermen. Veel van deze wegen zijn eeuwenoude verbindingen. Ze zijn de dragers van de lokale geschiedenis, vertellen een verhaal of legende. Je kan hen helpen beschermen door op 18 of 19 oktober een activiteit te organiseren op of rond trage wegen.

Trage Wegen?

Elk pad dat voornamelijk gebruikt wordt door zachte weggebruikers is een trage weg. Smal of breed, verhard of niet: op trage wegen voelen wandelaars en fietsers, planten en dieren, zich thuis. Trage wegen vertellen een verhaal. Al decennia lang vormen ze een netwerk tussen mensen en gehuchten. En toch zijn trage wegen bedreigd. Door te weinig onderhoud, inname of verharding. De trage wegen én hun verhalen verdwijnen.

Erfgoed op de Dag van de Trage Weg

Heel wat initiatiefnemers organiseren hun actie voor de Dag van de Trage Weg rond een stukje lokale geschiedenis. Want vaak zijn trage wegen oude heerbanen, holle wegen, kerkwegels… die elk op hun manier ook vandaag nog door het landschap kronkelen en verhalen van vroeger in zich dragen. Om de geschiedenis van een streek te bewaren dienen dus ook deze wegen beschermt te worden en van tijd tot tijd extra aandacht te krijgen.

Een voorbeeld van zo’n erfgoedproject rond trage wegen is ‘Sporen in de tijd’, waar het mijnwerkerspad tussen Zottegem en Ronse opnieuw tot leven komt (www.sporenindetijd.be). Daarnaast is Trage Wegen ook bezig aan een studieopdracht voor het Agentschap Onroerend Erfgoed met als doel alle bestaande types historische wegen te beschrijven en een methodiek uit te werken om de erfgoedwaarde van die wegen te bepalen.

Doe zelf mee!

Zet zelf ook je schouders onder de Dag van de Trage Weg en organiseer samen met je heemkundige kring of gemeente een activiteit op 18 of 19 oktober. Organiseer een erfgoedwandeling, vertel de geschiedenis van de trage wegen in je dorp of geef ze een historische naam.

Dit jaar organiseert Trage Wegen vzw ook een voorcampagne van Dag van de Trage Weg. Onder de slogan ‘Doorgang voor iedereen!’ werden er op 10 mei spandoekacties gehouden aan 20 symboolwegen. Bij deze wegen vroegen de gebruikers om de weg opnieuw open te stellen tegen Dag van de Trage Weg en zo aan te geven ‘trage wegen’ een belangrijke bevoegdheid te vinden. Ook nu nog kan je je gemeente uitdagen een bepaalde (historische) weg te openen tegen Dag van de Trage Weg. Een spandoek kan je gratis bekomen bij Trage Wegen. Een draaiboek en bijhorende voorbeelddocumenten om dergelijke actie te organiseren, zijn te vinden op www.doorgangvooriedereen.be.

Inschrijven kan tot 15 augustus via www.dagvandetrageweg.be. Zo kan de activiteit opgenomen worden in de activiteitenfolder, die over heel Vlaanderen verspreid wordt. Alle activiteiten komen ook op deze website.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Evenementen, Oproepen.