Dag van de trage weg op 15 en 16 oktober

Op de Dag van de Trage Weg ijveren in heel België mensen voor het behoud en een beter beheer van trage wegen. Het is belangrijk om dit uniek patrimonium te beschermen. Veel van deze wegen zijn eeuwenoude verbindingen. Ze zijn de dragers van de lokale geschiedenis, vertellen een verhaal of legende. Je kan hen helpen beschermen door op 15 of 16 oktober een activiteit te organiseren op of rond trage wegen.

Langs trage wegen kan je de mooiste wandelingen uitstippelen. En ze laten je toe in alle rust de natuur en het landschap veilig te ontdekken. Trage wegen kunnen op hun beurt niet zonder hun gebruikers: wandelaars, fietsers, ruiters, spelende kinderen enzovoort.

Wat is een trage weg?

Elk pad dat voornamelijk gebruikt wordt door zachte weggebruikers is een trage weg. Smal of breed, verhard of niet: op trage wegen voelen wandelaars en fietsers, planten en dieren, zich thuis. Trage wegen vertellen een verhaal. Al decennia lang vormen ze een netwerk tussen mensen en gehuchten. En toch zijn trage wegen bedreigd. Door te weinig onderhoud, inname of verharding. De trage wegen én hun verhalen verdwijnen.

Erfgoed op de Dag van de Trage Weg

Heel wat initiatiefnemers organiseren hun actie voor de Dag van de Trage Weg rond een stukje lokale geschiedenis. Want vaak zijn trage wegen oude heerbanen, holle wegen, kerkwegels… die elk op hun manier ook vandaag nog door het landschap kronkelen en verhalen van vroeger in zich dragen. Om de geschiedenis van een streek te bewaren dienen dus ook deze wegen beschermt te worden en van tijd tot tijd extra aandacht te krijgen.

Heb je als heemkundige kring of lokale erfgoedvereniging inspiratie nodig om een activiteit in elkaar te boksen? Neem dan ook eens een kijkje in het artikel dat hierover vorig jaar verscheen in Bladwijzer. Je vindt er onder meer tips over het terugvinden van trage wegen op kaarten en enkele voorbeelden en insteken voor erfgoedactiviteiten.

Voor meer informatie in verband met de Dag van de Trage Weg kan je terecht op www.dagvandetrageweg.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Evenementen.