Cultuur in uw frituur!

Iedere maand plaatsen we een originele heemkundige activiteit ‘in de kijker’. Ook een activiteit van jouw vereniging kan in de kijker komen! We zijn op zoek naar activiteiten die origineel of vernieuwend zijn, of een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor andere organisaties. Voldoet jouw activiteit aan die criteria? Stuur dan een verslag en een aantal foto’s naar consulenten@heemkunde-vlaanderen.be, en wie weet staat jouw activiteit volgende maand op onze website.

Deze maand zetten we het Museum voor de Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen en Frituur ’t Pleintje in Beigem in de kijker. Onder het motto ‘Cultuur in uw frituur!’ werd van 16 juni tot 4 juli een fototentoonstelling over waterputten georganiseerd in de frituur. Het thema kaderde in het project ‘Wat met de waterput?’, waarmee het MOT dit stukje erfgoed op de kaart wil zetten.

Naar aanleiding van de Beigemse Brocante organiseerde frituur ’t Pleintje in Beigem (Grimbergen) gedurende twee weken de fototentoonstelling ‘Het winnen van water. Zorgen van vroeger tot later’, een tentoonstelling die focuste op het thema ‘waterputten’. De tentoonstelling liep van woensdag 16 juni tot zondag 4 juli. Het was niet de eerste keer dat de frituur een tentoonstelling organiseerde. Herkenbare onderwerpen, zoals de trams of de frietkoten zelf, kwamen de voorbije jaren al aan bod, en dit jaar waren dus de waterputten aan de beurt. “Met deze mini-tentoonstellingen wil ik graag cultuur naar de gewone mens te brengen, en dit op een toegankelijke plaats om zo de drempelvrees te overwinnen,” legt frituuruitbater Marc Soete uit. “Hoewel dit initiatief door niemand gesponsord werd, was de inkom volledig gratis en was er geen enkele aankoopverplichting.”

Het was wel de eerste keer dat Marc Soete voor een tentoonstelling samenwerkte met een museum. Deze editie werd immers georganiseerd in samenwerking met het Museum voor de Oudere Technieken (MOT), dat in Grimbergen gevestigd is. Het museum is momenteel bezig met het project ‘Wat met de waterput?’. Voor het project, dat een internetplatform zal worden met technische en historische informatie rond waterputten en een inventaris zal bieden, deed het MOT al een oproep tot het publiek om waterputten te melden.

“Vorig jaar waren er al contacten met het MOT en dit jaar nam het museum dan contact op om te vragen of ik geïnteresseerd was om iets te doen rond de waterputten,” vertelt Marc. “Na overleg met de verantwoordelijken van het museum werd alles in snel tempo klaargestoomd. De inhoud werd mij volledig aangeleverd door het MOT. Ik moest enkel nog de foto’s op A4 laten afdrukken en de bijhorende teksten knippen en plakken om ze per twee vervolgens in A3-kaders te plaatsen.”

De fototentoonstelling toonde hoofdzakelijk waterputten uit de regio van Grimbergen. Er waren in totaal 38 kaders met telkens twee foto’s en/of teksten rond waterputten en wat er eventueel nog van overblijft. Op vele plaatsen op het platteland moest er tot het midden van de 20ste eeuw gewacht worden op waterleiding. Waterputten waren tot dan dus één van de weinige middelen om aan het levensnoodzakelijke water te geraken en vormden een vaststaand gegeven in het landschap. De bezoekers van de frituur zouden dus ongetwijfeld nog vele plekjes moeten herkennen en herinneringen kunnen bovenhalen.

Nu de tentoonstelling achter de rug is, kan Marc de balans opmaken. “Mensen die speciaal voor de tentoonstelling kwamen, bleven wat langer hangen, terwijl de passanten die hun bestelling afwachtten, zich meestal beperkten tot een vluchtige blik op de tentoongestelde informatie. Je krijgt op deze manier zeker een ander publiek voor cultuur, maar er blijft toch nog een heel lange weg te gaan,” meent hij. “Cultuur blijft toch vaak nog een eerder elitaire toestand. Omgekeerd zullen ook cultuurfans wellicht niet altijd geneigd zijn om een frituur binnen te stappen voor een tentoonstelling, ook al is de inkom gratis.”

Soete kreeg wel enkele leuke reacties van mensen die het initiatief over het algemeen konden appreciëren, en zich afvroegen waarom dit in een frituur gebeurde. Wel bleek dat het thema van de waterputten hoofdzakelijk de oudere en de heel jonge generatie aansprak. Enkele zeldzame klanten maakten zelfs gewag van één of andere waterput waarover ze nog informatie hadden.

“Allicht zullen er kritikasters zijn die vinden dat dergelijke fototentoonstellingen niet thuishoren in een ‘frietkot’. Zelf ben ik daarentegen van oordeel dat ‘Cultuur’ voor iedereen zonder onderscheid toegankelijk moet zijn en dat de socio-culturele rol van een frietkot buiten kijf staat. Dit initiatief is tevens een positieve manier om de problematiek van menig buitenstaande frituur aan te kaarten. Zonder erkenning als cultureel erfgoed is het risico groot dat de resterende buitenstaande frituren omwille van zogenaamde esthetische of andere vereisten op zeer korte termijn verdwijnen, zoals dit al het geval was in meerdere grootsteden. Het gemeentebestuur van Grimbergen staat gelukkig positief tegenover het behoud van de losstaande frituren en ik wil het bij deze dan ook van harte bedanken,” besluit Marc.

Fotogalerij

[nggallery id=13]

Met dank aan Marc Soete en Florence Van Driel voor het verslag en de foto’s.
Websites: www.mot.bewww.pleintjebeigem.bestfrit.be
Voor de fototentoonstelling van volgend jaar is Marc alweer op zoek naar een interessant onderwerp. Wie ideeën heeft, kan contact opnemen via marc.soete@pandora.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Activiteit in de kijker.