Cultureel-erfgoedsector bezorgd over overdracht provinciale bevoegdheden

Opmerkingen van het Overleg Cultureel Erfgoed vzw (OCE) bij de beslissing van de Vlaamse regering van 17 juli 2015

Er heerst grote ongerustheid in de cultureel-erfgoedsector over de overdracht van provinciale bevoegdheden naar andere beleidsniveaus. De provincies leggen eigen beleidsaccenten, beheren belangrijke erfgoedinstellingen en hebben een decretale rol op vlak van cultureel erfgoed. Hierdoor zal de impact op de lokale, regionale en zelfs landelijke erfgoedsector groot zijn. OCE vzw, in maart 2015 opgericht als belangenbehartiger van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen, moet als spreekbuis van de sector betrokken worden bij dit proces van bevoegdheidsoverdracht. De operatie mag in geen geval een besparingsoperatie zijn die ten koste gaat van de cultureel-erfgoedsector. Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid snel transparantie brengt in dit dossier.

OCE vraagt concreet:

 • Overleg over de inventaris van provinciale taken en middelen
 • Duidelijke criteria voor de overdracht
 • Duidelijkheid over de verdere inzetbaarheid van het personeel voor het cultureel erfgoedveld
 • Duidelijkheid over regionale instellingen en organisaties
 • Behoud van laagdrempeligheid
 • Duidelijkheid over analoge en digitale depotwerking
 • Ondersteuning van de lokale erfgoedwerking
 • Duidelijkheid over de afspraken met VVSG en VVP

De volledige tekst van het OCE vind je op de website www.overlegcultureelerfgoed.be.

Overleg Cultureel Erfgoed vzw (OCE)
OCE is in maart 2015 opgericht als belangenbehartiger van het culturele erfgoedveld in Vlaanderen. De organisatie vertegenwoordigt de zeven deelsectoren van het erfgoedveld in Vlaanderen en behartigt de belangen van het cultureel erfgoed en van de erfgoedorganisaties. De vzw bestaat uit volgende koepels:

 • Landelijke Expertisecentra cultureel erfgoed en Organisaties volkscultuur (LEOV)
  Overleg van de landelijke expertisecentra cultureel erfgoed en organisaties volkscultuur ondersteund op Vlaams niveau
 • Overleg erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid
  Overleg van de erfgoedcellen/erfgoedcoördinatie van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met een convenant en de kunststeden
 • Overleg Landelijk Archieven Vlaanderen (OLAV)
  Overleg van culturele archiefinstellingen met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het Vlaamse niveau en de Vlaamse Rijksarchieven
 • Overleg Landelijke Musea
  Overleg van onder meer musea met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het Vlaamse niveau en samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van de kunstcollecties
 • Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw
  Een samenwerkingsverband van zes representatieve en erkende erfgoedbibliotheken en het aanspreekpunt voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel
 • International Council On Museums (ICOM) Vlaanderen vzw
  ICOM-Vlaanderen is een ledenvereniging van en voor musea en museummedewerkers in Vlaanderen en Brussel. Samen met ICOM-Wallonië vormt het het nationaal comité van ICOM België
 • Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) vzw
  Ledenvereniging waarbij onder meer archieven en erfgoedbibliotheken met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het lokale of regionale niveau of zonder indeling, aangesloten zijn.
Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.