Cultureel-Erfgoedoverleg

Binnen de sector van het cultureel erfgoed zijn in Vlaanderen vele organisaties actief. Het is dus belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de verschillende spelers in het veld. Daarom maakt Heemkunde Vlaanderen deel uit van het recent opgerichte Cultureel-Erfgoedoverleg. Dat is een open overlegstructuur van organisaties en instellingen die, onafhankelijk van de steunpunten voor cultureel erfgoed en lokaal cultuurbeleid, een overkoepelende rol spelen binnen de cultureel-erfgoedsector.

Op cultureelerfgoedoverleg.blogspot.com vind je al wat informatie over recente initiatieven en activiteiten van het Cultureel-Erfgoedoverleg.

Zo schreef het overleg al een brief aan minister Schauvliege over de besparingen, werd een aantal aanvullingen op de visieteksten van het Cultuurforum geformuleerd, en werd recent nog een standpunt over het groenboek interne staatshervorming gepubliceerd.

Aan het overleg nemen volgende organisaties deel:

Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB), Archiefbank Vlaanderen, Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), Erfgoedcel Mechelen en Erfgoedcel Waasland als vertegenwoordiger van de erfgoedcellen, Familiekunde Vlaanderen, Het Firmament, Forum voor erfgoedverenigingen, Heemkunde Vlaanderen, Huis van Alijn, Platform voor de Archivering en Conservering van Audiovisuele Kunsten (Packed), Resonant, Sportimonium, Tapis plein, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Vlaamse Kunstcollectie, Vlaamse Museumvereniging (VMV), Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD), Volkskunde Vlaanderen, Zilvermuseum Sterckshof.

Volgende groepen en organisaties laten zich vertegenwoordigen:

Academie voor Streekgebonden Gastronomie (ASG), Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, Instituut voor Vlaamse Volkskunst, het interprovinciaal depotoverleg, Kant in Vlaanderen, het museumconsulentenoverleg, Variaties.

Een waarnemer volgt de vergaderingen namens:

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Archief, Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN), KADOC-K.U.Leuven, AMVC-Letterenhuis en het Liberaal Archief.

Meer info: cultureelerfgoedoverleg.blogspot.com

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.