Civil Society & Heritage 2010

Op 5 en 6 juli 2010 zullen vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties uit heel Europa elkaar opnieuw ontmoeten in Mechelen. Aanleiding is een tweede conferentie over erfgoedzorg en actief burgerschap, die plaatsvindt in het erfgoedcentrum Lamot. Het centrale thema van de conferentie is de rol die vrijwilligers (kunnen) spelen om het erfgoed in Europa te bewaren en over te dragen aan latere generaties. Daarbij gaat het niet enkel over monumenten, maar ook over immateriële vormen van erfgoed, zoals verhalen en tradities.

De conferentie vormt meteen het eindpunt van een internationaal erfgoedtraject waarin Heemkunde Vlaanderen samen met enkele andere Vlaamse en Europese partners een voortrekkersrol speelde. In 2009 werd al een Europese conferentie georganiseerd, waarbij hoofdzakelijk werd gefocust op praktijkvoorbeelden uit heel Europa. Dit jaar zullen de deelnemers vooral met elkaar in discussie gaan over welke rol is weggelegd voor de vrijwilligers in de erfgoedsector. Dit zal gebeuren aan de hand van workshops rond verschillende thema’s. De bedoeling is dat deze discussies zullen uitmonden in een echte ‘verklaring’, waarmee de Europese vrijwilligers hun noden en verwachtingen duidelijk maken.

De conferentie wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Commissie en de Vlaamse overheid. Ook het Erfgoedcentrum Lamot en de stad Mechelen steunen het initiatief. De timing van het evenement is bijzonder interessant. Niet alleen neemt ons land in de tweede helft van 2010 het EU-voorzitterschap waar, ook is men volop bezig met de ratificatie van de Europese conventie van Faro over de waarde van erfgoed voor de samenleving. Bovendien is 2011 het internationale Jaar van de Vrijwilliger.

Meer informatie op www.heritageorganisations.eu

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Evenementen.