Cinema Retro in Meerhout

Iedere maand plaatsen we een originele heemkundige activiteit ‘in de kijker’. Ook een activiteit van jouw vereniging kan in de kijker komen! We zijn op zoek naar activiteiten die origineel of vernieuwend zijn, of een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor andere organisaties. Voldoet jouw activiteit aan die criteria? Stuur dan een verslag en een aantal foto’s naar consulenten@heemkunde-vlaanderen.be, en wie weet staat jouw activiteit volgende maand op onze website.

Deze maand zetten we de Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium in de kijker. Eind oktober organiseerde de kring een cinemaweek met films uit de oude doos van enkele amateurcineasten. De films werden ook op dvd gepubliceerd, verpakt in een mooi boekje vol randinformatie, unieke foto’s en anekdotes. Het project ‘Cinema Retro’ werd een succes, en onlangs mocht de Heemkundige Kring voor het project zelfs de gemeentelijke cultuurprijs in ontvangst nemen.

Het Cinema Retro-project in Meerhout begon al in 2008, toen de Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium door een gelukkig toeval een aantal films van de voormalige onderpastoor Debaerdemaeker in zijn bezit kreeg. Later kwam de kring door schenking en aankoop ook nog in het bezit van een aantal andere films van Emiel Broeckx, Albert De Wit en Karel Vandervoort.

Deze films bevatten heel wat waardevol materiaal over Meerhoutse mensen en gebeurtenissen: oorlogsverwoestingen aan kerken en huizen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding van Meerhout, de heropbouw, enzovoort. Ook het dorpsleven met stoeten, feestelijkheden, sport en allerlei aspecten van het landelijk leven na de oorlog kwamen hier aan bod.

Beeld per beeld

De heemkundige kring was van oordeel dat dergelijke waardevolle zaken niet verloren mochten gaan en men besloot er iets mee te doen. Een werkgroep bestaande uit specialisten werd samengesteld. Deze werkgroep leverde prachtig werk. Eerst moesten al die oude films gereinigd en soms ook hersteld worden vooraleer ze analoog konden worden bekeken. Daarna werden ze, zelfs meermaals, beeld per beeld digitaal opgenomen.

Daarmee was het werk echter niet gedaan. Alles moest nog gemonteerd worden, er moest commentaar geschreven worden en bij de beelden ingesproken. En dan was er nog de muziek: een plaatselijke musicus werd bereid gevonden aangepaste muziek te componeren. Het uiteindelijke resultaat mocht zeker gezien worden en mondde uit in drie films.

Schoner dan Parijs

In de eerste film ‘Over ons dorp rolde de oorlog’ komen vooral de oorlogsgebeurtenissen en de gevolgen daarvan in Meerhout aan bod. De tweede film ‘Oh, mijn liefste Meerhout, schoner dan Parijs’ schetst beelden uit het volksleven van een landelijke gemeente van vóór de Tweede Wereldoorlog en in de derde film ‘Oh, mijn liefste Meerhout, ge zijt een paradijs’ gaat het vooral over een aantal sociale gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog.

Het was niet de bedoeling van de heemkundige kring al dat waardevol materiaal en het werk dat er ingestoken werd, gewoon in de archieven op te bergen: men wou zo veel mogelijk mensen met deze tijdsdocumenten laten kennismaken.

Dat was het opzet van Cinema Retro. Niet alleen zouden de films gratis voor het publiek vertoond worden, iedereen zou de mogelijkheid krijgen om de films zelf tegen gunstprijs ook aan te kopen. Daarom werden er twee dvd’s van gemaakt. En bij die dvd’s kwam er nog een mooi uitgegeven boek met zeer veel foto’s en uitleg over wat er in de films te zien is.

Aangepaste projecties

Cinema Retro kende een enorm succes: tijdens de filmweek van 24 tot 31 oktober woonden ongeveer 700 mensen de vertoningen bij, op vier verschillende locaties. Specifieke doelgroepen kregen extra aandacht; er waren aangepaste projecties voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en voor de bewoners van het plaatselijke woon- en zorgcentrum. Maar ook het boek met de bijhorende dvd’s ging vlot van de hand.

Het resultaat van dat alles is dat heel wat Meerhoutenaren – en ook oud-Meerhoutenaren – nu beschikken over unieke documenten over hun eigen dorp en geschiedenis. En daarmee bereikte de heemkundige kring ook een van haar belangrijkste doelstellingen: het eigen verleden in al zijn aspecten bewaren en het aan zo veel mogelijk mensen ter beschikking stellen.

Op 9 januari jongstleden ontving de Heemkundige Kring samen met de Filmwerkgroep de gemeentelijke cultuurprijs 2010 voor Cinema retro.

Met dank aan Jos Sterckx, Roger Mees en Lutgart Wilms voor het verslag en de foto’s.

De publicatie met daarin de twee dvd’s is nog altijd verkrijgbaar en kost 20 euro (+ 5,50 euro verzendingskosten). Dit bedrag kan gestort worden op rekening 068-0885300-08 van de heemkundige kring Meerhouts Patrimonium. Meer info via Lutgart Wilms.

Fotogalerij

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Activiteit in de kijker.