Cursusreeks erfgoededucatie: Lokaal erfgoed op maat van jongeren?!

Jongeren en erfgoed, het lijkt een moeilijke combinatie. Niets is minder waar, ook in het secundair onderwijs is er heel veel ruimte voor erfgoededucatie. Maar hoe zit het secundair onderwijs nu in elkaar? Waar kan je met je collectie een meerwaarde geven? Welke vakken en richtingen sluiten er het best bij aan? Hoe kan je […]

Auteursrecht en lokale erfgoedverenigingen

Welke afbeeldingen mag je publiceren in een tijdschrift? En aan wie moet je toestemming vragen bij het tonen van beeldmateriaal op een website of tentoonstelling? Mogen alle beelden die op het internet ter beschikking zijn zomaar vrij gebruikt worden? En hoe zit het met foto’s die je zelf genomen hebt? Daarover kan je toch volledig […]

Vormingsaanbod provincies en FARO 2014-2015

Een nieuwe brochure bundelt het vormingsaanbod 2014-2015 van de erfgoedconsulenten van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) en FARO. Ook vormingen van expertisecentra, erfgoedcellen, landelijke musea én Heemkunde Vlaanderen komen in de brochure aan bod. De nieuwe brochure is bestemd voor beheerders en zorgdragers van erfgoedcollecties en biedt erfgoedmedewerkers een handig overzicht. Het aanbod […]

Begeleidingstraject vrijwilligers rekruteren en motiveren

Het is niet eenvoudig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Jonge vrijwilligers aantrekken lijkt nog moeilijker. En als je dan die witte raaf hebt gevonden: hoe hou je die dan aan boord? Om in te spelen op die vragen bieden Erfgoedcel Viersprong, het MAS en Heemkunde Vlaanderen je het begeleidingstraject ‘Vrijwilligers rekruteren en motiveren in lokale verenigingen […]

Vrijwilligerswerking in lokale erfgoedorganisaties: info- en uitwisselingsmoment

Hoe kan je nieuwe vrijwilligers rekruteren voor je erfgoedvereniging? Hoe kan je jouw bestuur verjongen? Hoe hou je rekening met de ‘nieuwe vrijwilliger’? Hoe zorg je ervoor dat die nieuwe (jonge) vrijwilligers blijven komen en gemotiveerd blijven? Hoe pak je dit gestructureerd aan? Hoe voer je anno 2014 een goed vrijwilligersbeleid voor je lokale erfgoedorganisatie? […]

Workshop: Een eenvoudige website voor je heemkundige vereniging

Veel heemkundige kringen zijn intussen al aanwezig op het internet met een eigen website. Sommige zijn heel uitgebreid, terwijl andere hoofdzakelijk een digitaal ‘visitekaartje’ zijn voor de vereniging. Heeft jouw vereniging nog geen eigen website? Dan loont het wel de moeite om initiatief te nemen. Terwijl tot voor enkele jaren enkel gespecialiseerde informatici een website […]

Mondelinge getuigenissen: meer dan een verhaal

Persoonlijke verhalen vertellen veel over het verleden en heden. Maar hoe kan je die verhalen nu op een goede manier opnemen, bewaren en onderzoeken? Op 15 mei 2014 kom je er meer over te weten tijdens een vorming van het MAS en Heemkunde Vlaanderen. Veel mensen kunnen waardevolle verhalen vertellen over het leven van vroeger […]