Hoe organiseer je sociale en toegankelijke erfgoedactiviteiten?

Hoe kan je als lokale erfgoedorganisatie of als beheerder van een monument of kerk toegankelijke erfgoedactiviteiten organiseren? Wat kan jij doen als lokale erfgoedorganisatie voor mensen in kwetsbare posities? Met welke organisaties kan je daarvoor samenwerken? Tijdens de praktische vorming ‘Hoe organiseer ik sociale en toegankelijke erfgoedactiviteiten?’  maak je kennis met de organisaties waar armen […]

Workshop: Zorgen voor digitale bronnen

Om het verhaal van het verleden te kunnen samenstellen, is het noodzakelijk dat we over de juiste bronnen beschikken. Heel wat heemkundigen en lokale erfgoedverenigingen zetten zich in om de weg naar de geschikte bronnen te wijzen en om ze te bewaren. Momenteel is er nog niet voldoende aandacht voor het bewaren van digitale bronnen. […]

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht, wat ons betreft! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen. Maar hoe zit het met de geschiedenis van elk van deze verenigingen? Welke verenigingen zijn verdwenen en wat waren hun […]

Cursusreeks: Vreemdelingendossiers als bron voor de lokale geschiedenis

Cursusreeks: Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst? Migratie is brandend actueel. De vele vluchtelingen die recent vanuit conflictgebieden hun land ontvluchten zijn hier een sprekend bewijs van. Daarenboven is migratie geen recent fenomeen. Integendeel, het is een fenomeen van alle tijden. Over deze migratiebewegingen naar België zijn in de archieven veel sporen terug te […]

Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale […]

Meer dan een pop-up. Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor één dag

Bij lokale of regionale publieksevenementen, zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag en/of Open Kerkendagen, organiseren erfgoedbeheerders activiteiten voor één dag om hun erfgoed in de kijker te zetten. Het meest gebruikte medium hiervoor is de klassieke tentoonstelling. Vaak vergt de organisatie van een dergelijke ééndagsexpo een grote inzet die dan nog eens met een krap budget gerealiseerd […]

Cursusreeks Erfgoededucatie. Lokaal erfgoed op maat van jongeren?!

Jongeren en erfgoed, het lijkt een moeilijke combinatie. Niets is minder waar, ook in het secundair onderwijs is er heel veel ruimte voor erfgoededucatie. Maar hoe zit het secundair onderwijs nu in elkaar? Waar kan je met je collectie een meerwaarde geven? Welke vakken en richtingen sluiten er het best bij aan? Hoe kan je […]