Studienamiddag: Trek zelf ‘Buurten met Erfgoed’ in je gemeente

‘Buurten met erfgoed’ nam de afgelopen jaren flink wat basisscholen van een aantal pilootgemeenten mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen schoolbuurt. Via een coachingstraject brachten we de leerkrachten van de tweede graad van deze basisscholen in contact met lokale en regionale erfgoedpartners om samen een aantrekkelijk erfgoedproject op maat van de leerlingen […]

Vrijwilligers rekruteren en motiveren in lokale erfgoedorganisaties

Het is niet eenvoudig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Jonge vrijwilligers aantrekken lijkt nog moeilijker. En als je dan die witte raaf hebt gevonden: hoe hou je die dan aan boord? Om in te spelen op die vragen bieden Erfgoed Noorderkempen en Heemkunde Vlaanderen je het begeleidingstraject ‘Vrijwilligers rekruteren en motiveren in lokale verenigingen en […]

Het Willemsfondsarchief: steeds een ontdekking

Het Willemsfonds heeft een rijk verleden dat uitzonderlijk goed is gedocumenteerd. Na een inleidende lezing over het brede idee van volksontwikkeling in de 19e eeuw wordt alles meteen concreet gemaakt. De cursisten kunnen zelf proeven van deze historische schat. Ze krijgen voorbeelden van hoe een Willemsfondsafdeling of een heemkundige kring hiermee het verhaal van het […]

Hoe herdenkt u straks 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog?

Nieuwe pistes in de geschiedschrijving over dagelijks leven, verzet en collaboratie in Vlaanderen Hoewel de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog alomtegenwoordig zijn, blijft ook de Tweede Wereldoorlog een essentieel ankerpunt in onze geschiedenis en herinnering. Binnen drie jaar zal in heel wat steden en gemeenten 75 jaar bevrijding worden herdacht. Het moment is aangebroken om […]

Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale […]

Cursusreeks: Aan de slag met archief en documentatie.

Archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Perk. De cursus is er voor iedereen met een collectie […]

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht, wat ons betreft! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen. Maar hoe zit het met de geschiedenis van deze verenigingen? Welke verenigingen zijn verdwenen en wat waren hun activiteiten? Zijn […]