Erfgoedvrijwilligers gezocht?! Tips om vrijwilligers voor je erfgoedevenement en -organisatie te rekruteren en te motiveren

Hoe vind je vrijwilligers voor je activiteiten op erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de geschiedenis of Open Kerkendagen? Hoe trek je jonge vrijwilligers aan? Hoe hou je rekening met de ‘nieuwe’ vrijwilliger’? En hoe hou je die vrijwilligers gemotiveerd? Hoe kan je ze ook betrekken bij de rest van je organisatie? Een antwoord […]

FARO, CJM en Heemkunde Vlaanderen bundelen vormingsaanbod najaar 2018

Ben je net begonnen in de cultureel-erfgoedsector? Of draai je al langer mee en heb je plannen om een nieuwe horizont te verkennen? In een handige brochure bundelen FARO, CJM en Heemkunde Vlaanderen hun vormingsaanbod voor het najaar van 2018. Om het je gemakkelijk te maken, splitsen we het aanbod op in cursussen voor instromers […]

Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos

Je leeft in een wereld van digitale documenten. De interessante documenten wil je bijhouden, maar zonder digitale mappen dreigt het snel te verzanden in chaos. Je vindt verslagen of foto’s van je eigen activiteiten niet gemakkelijk terug. Zeker als je met meerdere personen je weg wil vinden in alle documenten van je organisatie, moet je […]

Aan de slag met archief en documentatie

Archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De reeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Westerlo. De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed […]

Hoe schrijf ik de geschiedenis van de lokale spektakel- en muziekcultuur?

De lokale geschiedenis van theater, dans, muziek en film spreekt tot de verbeelding. Of het nu gaat om het verhaal van een muziekvereniging, theatergezelschap of om de geschiedenis van een theater- of concertzaal. Misschien ken je zelf wel kleurrijke affiches, sprekende foto’s, strooibriefjes, toneelteksten, bladmuziek, opnames, … Of ben je op zoek naar postkaarten, verslagboeken, ledenlijsten en […]

Proeven van het Rijksarchief: workshops over minder bekende archiefbronnen

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. De bronnen […]

Coachingstraject voor initiatiefnemers van een lokaal erfgoededucatief project

Train-de-trainer ‘Buurten met Erfgoed’: voor initiatiefnemers en trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject Buurten met erfgoed is een coachingstraject voor leerkrachten én lokale erfgoedpartners. Gedurende een schooljaar werken ze samen om zo activiteiten te ontwikkelen rond erfgoed in de schoolbuurt. Op die manier kunnen tal van leerlingen van de tweede graad lager onderwijs kennismaken met het erfgoed […]