Ontdek musea en erfgoedorganisaties in je buurt via de Erfgoedapp

Onlangs lanceerde FARO de Erfgoedapp, een mobiele applicatie die gekoppeld is aan de Erfgoedkaart (www.erfgoedkaart.be). Via de app kan je eenvoudig opzoeken welke musea en erfgoedorganisaties zich in jouw buurt bevinden. Bovendien kan je jouw bezoekers ook extra informatie aanbieden, bijvoorbeeld bij een kunstwerk of object, een spelletje of zoektocht voor kinderen en jongeren enzovoort. […]

Heemkunde vandaag: hoofd, hart, handen!

Heemkunde is een passie! Dat zullen de vele erfgoedvrijwilligers ongetwijfeld beamen. Maar wat is heemkunde vandaag nu precies en welke rol spelen of zouden hedendaagse heemkundigen moeten spelen? Het antwoord op die vragen laat zich niet in enkele zinnen vatten. Toch ging Heemkunde Vlaanderen de uitdaging aan. In 2014 startten we een visietraject op waarbij […]

Limburg heeft nieuw subsidiereglement voor klein historisch erfgoed

De provincieraad van Limburg keurde onlangs het nieuwe subsidiereglement voor het onderhoud en de instandhouding van waardevol, niet-beschermd klein historisch erfgoed goed. Zowel publiekrechtelijke als private eigenaar en/of beheerders kunnen een aanvraag indien om hun waardevol erfgoed beter te beschermen, in stand te houden en te ontsluiten. ‘Kleine relicten vertellen vaak mooie verhalen, doorgegeven van […]

Dialectgenootschap wint Oost-Vlaamse erfgoedprijs

Het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland werd als winnaar gekozen van de tweejaarlijkse Erfgoedprijs van de provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast ging er ook een eervolle vermelding naar het project ‘100 jaar Hoste | 60 jaar Sabbattini’ van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis, dat bij de uitwerking van het project ook ondersteuning kreeg vanuit Heemkunde Vlaanderen. Het dialectgenootschap is een studiegroep […]

Karrenmuseum (onder)zoekt historische handelsvoertuigen

Het Karenmuseum in Essen voert momenteel een wetenschappelijk onderzoek uit naar historische ongemotoriseerde handelsvoertuigen. Hierbij valt te denken aan bewaarde bakkerskarren, brouwerswagens, handelstriporteurs, havenvoertuigen en scharensliepen. Het museum doet een warme oproep aan bewaarders van dit type erfgoed om hun voertuigen mee te mogen opnemen in het onderzoek. Tips en suggesties zijn eveneens welkom. “Onze ambitie […]

Pleidooi voor betere toegankelijkheid repressiedossiers

Repressiedossiers zijn bijzonder waardevolle bronnen voor heemkundig onderzoek. In Bladwijzer verscheen over deze bronnen eerder al een interessant artikel. Helaas is het met de toegankelijkheid van deze bronnen erg slecht gesteld. Maar misschien is er beterschap op komst? Staatssecretaris Elke Sleurs gaf immers recent aan die toegankelijkheid te willen verbeteren voor wetenschappelijk onderzoek. Naar aanleiding […]

Vertelavond rond 30 jaar Ghanese gemeenschap in Gent en Oost-Vlaanderen

In het kader van het migratiejaar en het project 30 jaar Ghanezen in Gent en Oost-Vlaanderen organiseren COJG in samenwerking met Heemkunde Vlaanderen, Ghendtsche Tydinghen, Amsab-ISG, STAM, FZO-VL en Trefpunt een vertelavond. Programma Verwelkoming door COJG Dansvoorstelling Ghanese jongeren COJG Het verhaal van 30 jaar Ghanezen in Gent en Oost-Vlaanderen – Elizabeth Mensah Ghanese levensverhalen […]