Heemkunde Vlaanderen wordt Histories!

Vanaf 2019 komen Heemkunde Vlaanderen, LECA en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen samen in de geïntegreerde erfgoedorganisatie Histories. Histories is vanaf dan het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag en heeft van de overheid de opdracht om de noden van de erfgoedvrijwilligers op […]

Open Kamp Opsinjoor wint wedstrijd rond de leukste jeugdbewegingstraditie met hun 100-uren feest!

Afgelopen zomer en najaar organiseerden de werkgroep Jeugdbewegingen en Erfgoed van Heemkunde Vlaanderen samen met Werkplaats immaterieel erfgoed via Facebook een zoektocht naar de leukste wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse traditie van de jeugdbeweging. Als er één traditie is die nooit zal verdwijnen binnen de jeugdbewegingen dan is het de wekelijkse (of maandelijkse of jaarlijkse) bijeenkomst wel. Elk […]

Heemkunde Actueel 2018

Op zaterdag 24 november organiseert Heemkunde Vlaanderen de jaarlijkse studienamiddag Heemkunde Actueel. Deze negende editie, die opnieuw plaatsvindt in Mechelen, richt zich op iedereen die zich wil laten inspireren door de (meer)waarde en het belang van heemkunde en lokaal erfgoed. Lokale erfgoedverenigingen communiceren op heel veel kanalen over het verleden van hun werkgebied. Daarbij maken […]

Heemdag 2018 – Straffe madammen. Vrouwen op het podium van de geschiedenis

Gelijkheid tussen man en vrouw is er niet. Naast biologische zijn er sociale en culturele verschillen die we vaak samenvatten onder de noemer ‘gender’. Zeker in het verleden werden op basis van geslacht muren opgetrokken. Meestal werden zo vrouwen uitgesloten. Langzaam zijn de beperkingen in onze maatschappij aan het verdwijnen. Maar het is bekend dat […]

Stand van zaken GDPR

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Het betekent dat we als lokale erfgoedvereniging net als andere organisaties […]

Bladwijzer 21: van crowdfunding tot duurzaam registreren in rekenbladen

Het nieuwste nummer van Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen staat weer boordevol artikels over erfgoedonderzoek, -ontsluiting en tips voor het behoud en beheer van je (digitale) erfgoed. Wil je weten hoe je ervoor kan zorgen dat het publiek mee investeert in je erfgoedproject? Of hoe je kan zoeken in de archieven over de bestraffing van collaboratie […]

Schrijf je nu in voor Erfgoeddag 2018!

Zondag 22 april 2018 is het Erfgoeddag, deze keer met als thema ‘Kiezen’. Wil jij je collectie en werking tijdens Erfgoeddag ook in de kijker plaatsen? Dien dan vanaf nu je activiteit in! Inschrijven kan tot en met 14 februari 2018. Een activiteit indienen kan eenvoudig in drie stappen: Alle deelnemers én lokale en of […]