Interview Cor Vanistendael op Klara

Naar aanleiding van zijn artikel in het eerste nummer van Tijd-Schrift was Cor Vanistendael op vrijdag 13 januari te gast in het radioprogramma Babel op Klara. In een gesprek met presentator Kurt Van Eeghem ging hij dieper in op de dansmuziek en de balcultuur op het einde van de 18de en het begin van de […]

Eerste nummer Tijd-Schrift integraal online

Dit weekend werd ‘Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen’, het nieuwe tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Het eerste nummer van Tijd-schrift is gewijd aan het thema ‘Dans en vermaak’. Bij wijze van kennismaking kun je dit eerste nummer hieronder integraal online bekijken. Inhoudstafel Een nieuw Tijd-Schrift met een originele visie Jan De Meester, Bram Vannieuwenhuyze en […]

Een nieuw Tijd-Schrift met een originele visie

Tijdens de studiedag Heemkunde Actueel in Gent werd vandaag het nieuwe tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen voorgesteld. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen is meer dan enkel de opvolger van Ons Heem. Het nieuwe tijdschrift heeft de ambitie om de specifieke meerwaarde van heemkunde als inhoudelijke discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld te versterken. […]