Tijd-Schrift in teken van bomen

Binnenkort verschijnt het negende nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van bomen. Naast een natuurhistorische invalshoek kunnen bomen vanuit de lokale erfgoedpraktijk ook vanuit andere standpunten bekeken worden. Zoals uit de verschillende bijdragen in dit themanummer blijkt, speelden bomen in het verleden […]

Tijd-Schrift in teken van grenzen

Gebeten door ‘grenzen’ na de recente succesvolle editie van Erfgoeddag? Het in april 2014 verschenen nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, staat helemaal in hetzelfde thema. Ideaal dus om je verder te verdiepen en nieuwe horizonten te verkennen. ‘De bijdragen in dit nummer tonen dat grenzen allerlei functies vervullen’, zeggen Roel Daenen en Machteld […]

Niet van gisteren. Heemkunde in theorie en praktijk

In december 2013 verscheen het zevende nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van heemkunde gisteren, vandaag en morgen. ‘Wat is heemkunde?’ Met dit artikel van Jozef Van Overstraeten opende in 1942 de eerste aflevering van Heemkunde (V.T.B.), de onrechtstreekse voorloper van […]

Tijd-Schrift: ‘100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal’

Eind augustus 2013 verschijnt het zesde nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Inhoudstafel 100 jaar Grote Oorlog: een erfgoedverhaal Jan De Meester De angel in het gewone. Ontdekkingstochten door het dagelijks leven in bezet België (1914–1919) […]

Tijd-Schrift: Oud geld, nieuw verhaal

In april 2013 verscheen het vijfde nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van geld, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Inhoudstafel Oud geld, nieuw verhaal Heidi Deneweth Geld in nood. Gemeentelijk noodgeld tijdens de Eerste Wereldoorlog Paul Degraeve Het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek […]

Tijd-Schrift zoomt in op ‘historische geografie’

Eind december 2012 verscheen het vierde nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit nummer is gewijd aan het thema historische geografie. Inhoudstafel Van kaart naar landschap Bram Vannieuwenhuyze Het Vlaamse platteland opgemeten, in kaart gebracht en naar waarde geschat. Een overzicht van de veelzijdige expertise van landmeters en prijzers in […]

Vlaming kent zijn oorlogshelden niet meer

Hoewel talrijke oorlogshelden vereeuwigd zijn op Vlaamse straatnaamborden en gedenktekens, zijn de daden van deze helden grotendeels uit ons collectieve geheugen verdwenen. Dr. Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen) nam de proef op de som in de Leuvense deelgemeente Wilsele en publiceerde de resultaten in het nieuwe nummer van Tijd-Schrift. ”Ondanks de nadrukkelijke politiek die na de […]