Vlaamse migranten in Wallonië 1850-2000

Nog tot 12 juni loopt in het Caermersklooster in Gent de tentoonstelling ‘Vlaamse migranten in Wallonië 1850-2000’, gerealiseerd door KADOC-K.U.Leuven in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen. De voorbije jaren haalde ‘migratie’ vaak de krantenkoppen en stond het geregeld op de politieke agenda. Het is echter geen recent fenomeen. De redenen waarom iemand op pad ging […]

Belle de Louvain

In het kader van de ‘Week van de Smaak’, werkte het Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE), in samenwerking met Dominique Vanpée, een tentoonstelling uit rond de ‘Belle de Louvain’. De ‘Belle de Louvain’ was een ooit zeer bekende, maar vandaag in de vergeethoek geraakte pruimenvariëteit uit onze contreien. De tentoonstelling loopt nog tot […]

Schatten van*in Mensen

Traditionele ambachten, volksmuziek, wiegeliedjes, spreekwoorden, feesten, carnaval, volkssporten… Vroeger zou men dit in Vlaanderen ‘volkscultuur’ of zelfs ‘folklore’ genoemd hebben. Met de 21ste eeuw maakte plots het begrip ‘immaterieel cultureel erfgoed’ zijn intrede. Zo kwam er in 2003 de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed als internationaal instrument. Anno 2010 hebben zich al […]

We zijn goed aangekomen!

Sinds vorige week kan je in het Caermersklooster in Gent terecht voor de tentoonstelling ‘We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1887-1980]’. Die vormt samen met het gelijknamige boek en een website een project van Amsab-ISG en de provincie Oost-Vlaanderen. Vakantiekolonies hebben een lange geschiedenis. Eind 19e eeuw al organiseerden liberale filantropische verenigingen […]

Het zevende jaar

In het Hasseltse stadsmuseum Het Stadsmus loopt sinds deze week de tentoonstelling ‘Het zevende jaar’, die focust op de zevenjaarlijkse feesten in de regio Maas-Rijn. In augustus trekt de Virga Jesseprocessie weer in vol ornaat door de rijk versierde straten van Hasselt. Een uitzonderlijke gebeurtenis, want deze ommegang vindt maar elke zeven jaar plaats. In […]

Breekbaar Verleden

De uitgestrekte Limburgse heide maakte vanaf 1900 plaats voor een gigantische mijnindustrie. De kolenrush veranderde Midden-Limburg compleet. Die immens belangrijke evolutie op economisch, sociaal en cultureel vlak werd op glasplaten vastgelegd, een techniek die zorgde voor zwart-wit foto’s van een uitzonderlijke kwaliteit. Momenteel loopt in Maasmechelen de tentoonstelling ‘Breekbaar Verleden’. In het kader van deze […]

Itinera Nova

Dit weekend opende in het stadhuis van Leuven de tentoonstelling ‘Verhalen uit de Leuvense schepenbank 1400 | 1464’. Deze tentoonstelling kadert in het omvangrijke digitaliseringsproject ‘Itinera Nova. Nieuwe Wegen naar Digitale Ontsluiting van Archiefbronnen’. De bedoeling van dit project, waarbij ook Heemkunde Vlaanderen als partner betrokken is, is een zo goed mogelijke digitale toegang te […]