Provinciale heemdagen (2)

In het voorjaar organiseren de provinciale koepels voor heemkunde traditioneel hun studie- en ontmoetingsdagen. De provincies Antwerpen en West-Vlaanderen kwamen in een vorig artikel al uitgebreid aan bod; hieronder vind je nu ook meer informatie over de provinciale heemdagen in Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. Op zaterdag 12 mei organiseert Heemkunde Oost-Vlaanderen de 48ste provinciale heemdag […]

6de Forum voor figurentheater

Op (Paas)maandag 9 april 2012 presenteert Het Firmament al voor de zesde keer het Forum voor figurentheater. Deze studie- en ontmoetingsdag vindt plaats in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen. Lezingen, presentaties, interviews en acts schetsen een actueel en levendig beeld van het bruisende figurentheaterlandschap. Dit jaar wordt de dag helemaal op maat van de […]

Het Vlaams-Brabantse erfgoeddepotbeleid uit de doeken

De uitbouw van een regionaal erfgoeddepotbeleid behoort sinds 2009 tot de taken van de provincies. De provincie Vlaams-Brabant organiseert op zaterdag 24 maart in Tienen een infomoment waarop de plannen voor de toekomst uit de doeken worden gedaan. Naast de investering in enkele regionale depots en de aanwerving van twee nieuwe depotconsulenten heeft de provincie […]

De mens als archiefbron

Op zaterdag 21 april vindt in cultuurcentrum ’t Getouw in Mol het 47e Nationaal Congres voor Familiekunde plaats. Het dagthema is ‘De mens als archiefbron’. Programma 9.30u: Inschrijving – ontvangst met koffie 10.00u: Verwelkoming door Marc Van den Cloot, voorzitter Familiekunde Vlaanderen 10.15u: DNA als hulpmiddel voor genealogisch en historisch onderzoek (Marc Gabriëls) 11.00u: Pauze […]

Het dagelijkse leven. Geen alledaags verhaal

Hoe onderzoek je het alledaagse leven van de gewone m/v uit een periode waarover niemand meer kan getuigen? Hoe kun je erfgoed (foto’s, prenten, brieven, krantenartikels, voorwerpen…) uit de periode 1900–1918 laten spreken? Welke nieuwe kijk op het dagelijkse leven van de gewone m/v kunnen ze je geven? Hoe pak je dat concreet aan? Al […]

Vlaamse Dialectendag 2012

Op zaterdag 17 maart vindt in Aalter de vierde Vlaamse Dialectendag plaats. Deze tweejaarlijkse ontmoetingsdag voor dialectverenigingen en dialectliefhebbers, wordt georganiseerd door Variaties, de koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen. Deze vereniging wil de samenwerking tussen de diverse dialectverenigingen en het contact tussen dialectliefhebbers bevorderen en hun de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten. […]

Lokaal cultuurbeleid na de ommezwaai

De verkiezingskoorts in steden en gemeenten stijgt stilaan. In oktober 2012 trekken miljoenen inwoners naar het stemhokje om er hun politieke voorkeur te uiten. Dit alles tegen de achtergrond van een veranderende bestuurlijke context. Steden en gemeenten zullen in de toekomst namelijk autonomer kunnen beslissen over de accenten in hun gemeentelijk beleid. Wie ‘cultuur’ hoog […]