Heemkunde Actueel II: verslag

Op 17 november kwamen in Leuven verschillende heemkundigen en andere geïnteresseerden samen om na te denken over hoe je het heemkundig landschap kan diversifiëren. Doorheen de dag stond de vraag centraal hoe je door samen te werken, inhoudelijk diverse thema’s te behandelen en diverser te rekruteren, een ruimere achterban kan bereiken. Het inhoudelijk gedeelte begon met […]

Colloquium Oud-Hertogdom Brabant

De drie Nederlandstalige koepels, die zich bevinden op het grondgebied van het oude Hertogdom Brabant, hebben de handen in elkaar geslagen voor een samenwerking. Ooit was het Hertogdom Brabant immers een gebied dat de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Vlaamse provincie Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant omvatte. Brabants Heem, Heemkunde Gouw Antwerpen en Heemkunde Vlaams-Brabant zullen […]

Heemkunde Actueel II

De jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 november 2012 in Huis Bethlehem in Leuven. Heemkunde Actueel II, studienamiddag  voor heemkunde vandaag, richt zich op iedereen die wil nadenken, debatteren en ideeën opdoen over de uitdaging om het heemkundig landschap te diversifiëren. Hoe kan je door samen te werken, inhoudelijk diverse thema’s  te behandelen en […]

In depot geven en nemen

In opdracht van de provincie Antwerpen heeft de Universiteit Antwerpen een uitgebreid rapport opgesteld over ‘Depotnoden en –behoeften van erfgoedbeheerders en –houders in de provincie Antwerpen’. Ook vele heemkringen werkten via een enquête mee aan deze studie. De resultaten van het onderzoek worden in de loop van juni 2012 voorgesteld op studiedagen in Antwerpen (2 […]

Kerkgebouw met toekomst?!

De Stichting Open Kerken wil de kerkgebouwen opnieuw een betekenis te geven voor de gehele gemeenschap door ze te ontsluiten naar een breed publiek toe. Dit is een filosofie waarin iedere parochie zich ongetwijfeld kan vinden, maar de praktische kant van de zaak belet velen om de stap te zetten. De stichting probeert daarom vrijwilligers […]

Open Kaart: Cartografie van Liber Floridus tot GIS

Dit jaar vieren we de 500ste verjaardag van cartograaf Mercator, maar daarbij mogen we natuurlijk niet vergeten dat vele anderen zich doorheen de eeuwen bogen over de vraag hoe we de wereld kunnen bevatten in een boek, op een kaart of in een digitaal bestand. Daarom organiseert de Erfgoedcel Waasland op zaterdag 28 april in […]

Op grote voet. Reuzencultuur in de beide Limburgen

Op vrijdag 20 april vindt in het Limburgs Museum in Venlo een themadag plaats over een typisch cultuurverschijnsel in onze gewesten. Reuzen zijn eeuwenoud en toch springlevend. Optochten van reuzen kunnen nog steeds genieten van een grote belangstelling. Reuzen dagen ook op bij belangrijke gebeurtenissen, en hoogwaardigheidsbekleders zijn vaak peter of meter van de plaatselijke […]