Op handen gedragen: studie- en contactdag over processies

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen gaat op vaste momenten in het jaar een processie uit. Die optochten hebben een belangrijke zingevende functie, maar ze versterken ook gemeenschapszin en sociale betrokkenheid. Processies maken terecht deel uit van het immaterieel cultureel erfgoed. Tal van organisaties en vele vrijwilligers koesteren deze tradities en willen ze doorgeven aan […]

Doden spreken op internationaal colloquium Abdijmuseum Ten Duinen

Tijdens het zevende internationaal colloquium van het abdijmuseum Ten Duinen van 21 tot 23 oktober belicht interdisciplinair onderzoek op archeologische grafcontexten in Noordwest-Europa tussen de 10de en 16de eeuw. Diverse sprekers belichten de actuele onderzoeksresultaten en mogelijkheden met focus op de ruimere benadering van skeletten en hun funeraire context en het levensverhaal van de doden […]

Contactdag CAG over de toekomst van agrarische collecties

Objecten zoals een ploeg, ontromer, beerkar en slachtmes illustreren en documenteren de veranderingen doorheen onze landbouwgeschiedenis. Ze zijn dan ook waardevol om te bewaren en door te geven aan de jongere generaties. Via de Contactdag ‘Het kaf en het koren. Over de toekomst van agrarische collecties’, wil het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) dieper ingaan op […]

Op handen gedragen. Hoe is het gesteld met processies in Vlaanderen?

In tal van dorpen, wijken en gemeenten in Vlaanderen gaat op vaste mo­menten in het jaar een processie uit. Die optochten hebben een belang­rijke zingevende functie, maar ze versterken ook gemeenschapszin en sociale betrokkenheid. Processies maken terecht deel uit van het imma­terieel cultureel erfgoed. Tal van organisaties en vele vrijwilligers koes­teren deze tradities en willen […]

De spin in het web. Kleine musea & netwerken

Alleen op een eiland overleeft niemand. Dat geldt ook voor musea. Ieder museum zoekt bondgenoten en partners. Een goed netwerk is immers een garantie voor een beter onderbouwde collectie, efficiënte promotie, een budgetvriendelijk realiseren van de doelstellingen,… En het laat toe om over de grenzen van het eigen museum te kijken.  Maar hoe bouw je […]

Heemkunde Actueel 2014: terugblik

Op zaterdag 15 november verzamelden zo’n negentig heemkundigen om samen na te denken en te debatteren over heemkunde, lokaal erfgoed en technologie. Een uitgebreid verslag van deze studienamiddag volgt in Bladwijzer 13 (april 2015). Voor wie niet kan wachten, zijn hieronder al een kort verslagje en de presentaties van de meeste sprekers te vinden. Tijdens […]

Heemkunde Actueel 2014

Op 15 november organiseert Heemkunde Vlaanderen de jaarlijkse studiedag Heemkunde Actueel. Deze dag richt zich op iedereen die wil meedenken en debatteren over heemkunde, lokaal erfgoed en technologie. Welke hedendaagse technologische ontwikkelingen en tendensen kunnen een meerwaarde bieden voor de heemkundige werking? Wat brengt de toekomst en welke boot mogen we als heemkundigen zeker niet […]