Praktijkgids voor sociale media in de erfgoedsector

Tijdens de studiedag ‘Moet er nog inhoud zijn?’ stelde de Erfgoedcel Mechelen een nieuwe praktijkgids voor sociale media in de erfgoedsector voor. De publicatie kwam tot stand in het kader van het project E-land. De nieuwe praktijkgids wil erfgoedwerkers inspiratie en handvaten bieden bij het opstarten van participatieve projecten met sociale media. De gids neemt […]

Intergenerationeel werken in de erfgoedsector

Eind 2009 organiseerde het steunpunt FARO een studiedag over intergenerationeel werken in de erfgoedsector. Een van de conclusies was dat er een referentiekader ontbrak voor wat intergenerationeel werken kan betekenen voor erfgoedwerkers. Die vaststelling vormde de aanleiding tot een denk- en doetraject met enkele erfgoedorganisaties, waaronder Heemkunde Vlaanderen. De bedoeling was om, op basis van […]

Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede

Vorige week stelde het Vlaams Vredesinstituut het nieuwe onderzoeksrapport ‘Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede’ voor. Het rapport gaat dieper in op de doelstelling van de Vlaamse overheid om de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede te plaatsen, en onderzoekt hoe deze doelstelling gerealiseerd kan worden. Daarbij […]

Den heyligen Sant al in Brabant

In Wezemaal (Rotselaar) werd vandaag de publicatie ‘Den heyligen Sant al in Brabant. De Sint-Martinuskerk van Wezemaal en de cultus van Sint-Job (1000-2000)’ voorgesteld. Het is de eerste keer dat een lokale bedevaartplaats met bovenregionale uitstraling zo grondig werd bestudeerd. Een ongewoon beeld van de oudtestamentische figuur Job lag rond 1400 aan de basis van […]

Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland

Binnenkort verschijnt het boek ‘Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland’, een gezamenlijke uitgave van de vzw Durme en de Eendenkooi Stichting. Voor het eerst wordt een volledig overzicht van de eendenkooien in Europa gepubliceerd, met extra aandacht voor Vlaanderen en Nederland. Eendenkooien zijn vaste installaties bestaande uit grote fuiken over sloten, aansluitend op een rustige waterplas […]

Ik ben getrouwd met een kwaaie Griet

‘Ik ben getrouwd met een kwaaie Griet’ is de naam van een initiatief waarmee de Erfgoedcel Brussel en Davidsfonds Uitgeverij de 17de-eeuwse Brusselse liedcultuur in de kijker wil zetten. In het kader van dit project werd een boek/CD gerealiseerd die als basis dient voor een reeks interessante activiteiten. Overal in Brussel kon je in de […]

DNA-projecten Familiekunde Vlaanderen

Het boek met de resultaten van het tweede deel van het DNA-project van Familiekunde Vlaanderen is in voorbereiding en kan vanaf nu besteld worden. De publicatie, met de resultaten uit heel België, kost 25 euro (+ 7,50 euro verzendingskosten). De bestelling is definitief na storting van het vereiste bedrag op rekeningnummer BE95 0682 5054 4458 […]