Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed

Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft een nieuwe publicatie rond immaterieel cultureel erfgoed. Naast een integrale publicatie van de visienota krijgt de lezer een overzicht van de verschillende elementen die in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed en de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid zijn opgenomen. Er wordt ook […]

Een maagd belaagd. 1300 jaar Heilige Gudula

Naar aanleiding van de 1300ste verjaardag van het overlijden van de Heilige Gudula organiseert de Heemkundige Kring De Faluintjes dit jaar, samen met verschillende partners in binnen- en buitenland, een feestelijk ‘Gudulajaar’. Na de succesrijke tentoonstelling ‘Gudula 712-2012’ in het Stedelijk Museum ’t Gasthuys te Aalst en de themawandeling ‘In het spoor van Gudula’ zal […]

950 jaar Abdij Affligem

Vandaag, op 29 juni 2012, viert de abdij Affligem haar 950-jarig bestaan. Het feestjaar rond deze verjaardag werd al geopend op 14 april met een pontificale dankmis in de abdijkerk. Momenteel loopt ook een kleine tentoonstelling, waarin vooral de invloed van Affligem op religieus gebied wordt beklemtoond. Graaf Hendrik III van Leuven en zijn broer […]

14 films over de Belgische steenkoolmijnen

Samen met de omroeparchieven en alle belangrijke mijnerfgoedinstellingen heeft CINEMATEK een nieuwe DVD gerealiseerd met 14 films die het Belgische steenkoolverleden van de voorbije eeuw opnieuw tot leven wekken. De DVD bevat documentaires, reclamefilms, nieuwsitems, educatieve films en een stille film. Het bijhorende boek vertelt de beknopte geschiedenis van de Belgische steenkoolmijnen. Het leven in […]

Ex situ, een archeologisch tijdschrift voor Vlaanderen

Onlangs verscheen het eerste nummer van Ex situ. Dit nieuwe magazine wil archeologie op een boeiende en vooral toegankelijke manier presenteren aan een breed publiek. De laatste jaren voeren archeologen meer en meer onderzoek uit in Vlaanderen maar de nieuw verworven kennis kwam slechts met mondjesmaat bij het publiek terecht. Ex situ heeft zich voorgenomen […]

abc van de genealogie

In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen en auteur Johan Roelstraete verscheen bij FARO een handig naslagwerk voor al wie zijn familiale erfgoed via een familiegeschiedenis wil onderzoeken, documenteren en beschikbaar stellen. Johan Roelstraete is een eminentie in de wereld van de Vlaamse en internationale genealogie en heraldiek en heeft reeds diverse toonaangevende publicaties met betrekking tot […]

Het Vlaamse platteland in de fifties

Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) vierde vandaag zijn tienjarig bestaan met een academische zitting in de Boerentoren in Antwerpen. Ter gelegenheid van dit jubileum brengt het CAG het Vlaamse platteland in de jaren vijftig weer tot leven met een boek en een bijbehorende fototentoonstelling. Het CAG bestudeert de geschiedenis van landbouw, platteland en voeding, […]