Onderzoeksgids landbouw en voeding in de Eerste Wereldoorlog

De ontwikkeling van de landbouw- en visserijsector en de voedselsituatie tijdens de oorlogsjaren zijn veel minder bekend dan de militaire en politieke geschiedenis. Daarom heeft het Centrum Agrarische Geschiedenis een onderzoeksgids onder de titel ‘Boeren, boter en bezetters’ gepubliceerd. Deze onderzoeksgids brengt naast een algemene inleiding een overzicht van alle relevante archieffondsen, documentatieverzamelingen en publicaties. Er […]

Nieuwe studie over landboeken in graafschap Vlaanderen

In een nieuwe studie gaat Pieter Beyls dieper in op de ontstaansgeschiedenis van de landboeken in het graafschap Vlaanderen. Vanaf de late 16de eeuw werden in de meeste dorpen in het graafschap Vlaanderen alle percelen gemeten en beschreven voor fiscale doeleinden. Dit resulteerde in honderden zogenaamde landboeken. Die bevatten een schat aan informatie voor de studie […]

Brochure: ’50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België’

In de aanloop naar het herdenkingsjaar ’50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België’ werd de gratis publicatie ‘Gedeeld verleden, gedeelde toekomst. Erfgoed als hefboom voor integratie’ gelanceerd. Op 17 februari en 16 juli 1964 werden akkoorden gesloten om Turkse en Marokkaanse migratie naar België mogelijk te maken. In 2014 worden die akkoorden en hun […]

Geschiedenis en erfgoed, bondgenoten of concurrenten?

Als negende nummer in de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, verscheen de symposiumbundel ‘Geschiedenis en erfgoed, bondgenoten of concurrenten?’. Het boekje bevat de acta van het tweede historische debat van het Vlaams Instituut voor Geschiedenis (VIGES) dat plaats vond op 9 februari 2012. Met het debat wilde […]

Toetssteen Herinneringseducatie: handleiding voor educatieve projecten

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH) ontwikkelde de Toetssteen Herinneringseducatie, een handleiding voor kwalitatieve projecten rond herinneringseducatie. Aan de hand van de toetssteen kunnen organisaties zelf een educatief project uitwerken. De Toetssteen Herinneringseducatie werd speciaal ontwikkeld als instrument om de kwaliteit van herinneringseducatie te stimuleren. Deze visietekst met tips en suggesties werkt als handleiding voor instellingen of […]

Brochure over het erfgoed van sportclubs

De erfgoedcel Brugge publiceerde onlangs een brochure om sportclubs bewust te maken van de belangrijke waarde van hun erfgoed. Sport en erfgoed lijkt op het eerste zicht een vreemde combinatie. Nochtans verrijkt sporterfgoed de blik van zowel de sportvereniging als van de erfgoedliefhebber. De gratis brochure, met als titel Scoor met de sportverhalen van je […]

Ex situ 2: tijdschrift voor Vlaamse archeologie

In april 2012 verscheen het eerste nummer van Ex situ, een magazine dat zich tot doel stelt archeologie te brengen op een boeiende en toegankelijke manier voor een breed publiek. En dat lijkt aardig te lukken, het eerste nummer werd gretig afgenomen, de reacties waren positief en zelf spreekt men van een succes. Het tweede […]