Nieuwe website over landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog

Het departement Landbouw en Visserij, het Centrum Agrarische Geschiedenis  en het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis lanceerden de website www.boterbijdeviswo1.be. De website brengt de voedselsituatie tijdens de Groote Oorlog op de voorgrond. In oorlogstijden is de voedselproductie en -distributie immers zeer belangrijk. Hoewel voedsel een basisbehoefte is, werd nog maar weinig onderzoek verricht over de voedselsituatie […]

Gebruikersgids voor het archief van de Raad van Vlaanderen

Het Gentse Rijksarchief bewaart het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), het hoogste gerechtshof van het voormalige graafschap Vlaanderen. De inventaris van zo’n 34.000 archiefbeschrijvingen werd recent online doorzoekbaar gemaakt via de website van het Rijksarchief (http://search.arch.be/nl, zoekterm ‘Raad van Vlaanderen’). Het archief is inhoudelijk enorm rijk, maar jammer genoeg is zoeken in dat […]

Atlas brengt religieus erfgoed in kaart

CRKC, het centrum voor religieuze kunst en cultuur, presenteerde op 5 mei de Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen. De publicatie geeft een overzicht van het onroerend, roerend en, voor zover hier gegevens over beschikbaar waren, immaterieel erfgoed van de zes erkende erediensten in Vlaanderen. Om het immaterieel religieus erfgoed nog verder in kaart te brengen […]

ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

Vrijwilligerswerk verandert, ook in de erfgoedsector. Het zoeken, begeleiden en motiveren van vrijwilligers vraagt vandaag meer tijd en energie dan dertig jaar geleden. Daarnaast groeien er allerhande nieuwe vormen van vrijwillige inzet. Denk aan familievrijwilligers, geleid vrijwilligerswerk of online vrijwilligers. Heemkunde Vlaanderen, FARO en Herita slaan de handen in elkaar om de voornaamste veranderingen te […]

Win een gratis exemplaar van Ex Situ!

Een UGent-onderzoeker neemt je mee op zoek naar oorlogsrestanten in de Ploegsteertse bossen en je voelt op de opgraving van Ieper Wieltje bijna aan den lijve welke ellende de Britse soldaten doorstonden. In Engeland herontdek je een bijna verloren gegaan schaalmodel van het strijdperk van Mesen. Buiten het strijdgewoel om duik je kopje onder in […]

‘De Groote Oorlog’ in het klein

Binnenkort verschijnt het boek ‘De Groote Oorlog’ in het klein. Met ons gaat alles goed, een compilatie van waargebeurde, persoonlijke korte verhalen van meer dan 80 auteurs. De publicatie is het product van de ‘Werkgroep Hertogdom Brabant’, een samenwerking tussen heemkundigen aan beide zijden van de grens. Via de werkgroep werd het initiatief gelanceerd om […]

Nieuw themanummer faro focust op jongeren en erfgoed

FARO publiceerde onlangs een nieuw nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed. Het nieuwe themanummer focust op het erfgoedaanbod voor jongeren en peilt naar de relatie tussen jongeren en erfgoed. In een inleidend interview wijst Pedro De Bruyckere, pedagoog, onderzoeker en auteur van diverse publicaties over jongeren(cultuur), op de noodzaak om de drempels die […]