Vlaams-Nederlands tijdschrift Museumpeil krijgt nieuwe look

Museumpeil, een informatieblad voor museumwerkers in Nederland en Vlaanderen over landelijke en regionale ontwikkelingen in de museum- en erfgoedsector, is vernieuwd. Naast het blad zelf is er nu ook een website en een nieuwsbrief. Museumpeil is twintig jaar geleden opgericht om kennis en ervaringen uit de museumpraktijk te delen, of zoals het in het eerste […]

Hoe onze erfgoedcollecties beheersbaar houden?

Het herfstnummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed gaat via een omvangrijk dossier in op de noden en kansen van waarderingstrajecten, selectiecriteria en afstotingsbeleid voor cultureel erfgoed. Je kan niet alles bewaren. Maar hoe moet je dan kiezen? En hoe maken we op sectorniveau keuzes voor behoud of afstoting? De Australische experte Veronica Bullock […]

Farotijdschrift viert 200ste verjaardag Slag bij Waterloo

Faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed greep de 200ste verjaardag van de Slag bij Waterloo aan om ons erfgoed uit de Franse Tijd (1794-1815) onder de loep te nemen. Erfgoedcollecties in Vlaanderen bevatten tal van objecten en documenten die getuigen van de belangrijke maatschappelijke veranderingen die ook in onze contreien onder Frans bewind doorgevoerd werden. Je […]

Processies in West-Vlaanderen

Heemkunde West-Vlaanderen en auteur Jean Luc Meulemeester stelden vorige week in Gistel de nieuwe uitgave ‘Processies in West-Vlaanderen. Inleidende en kritische beschouwingen als bouwstenen voor verder onderzoek’ voor. West-Vlaanderen heeft een rijke traditie op het gebied van processies, die de laatste decennia stilaan tot een ver verleden lijkt te behoren. Momenteel trekken nog slechts 10 processies door […]

‘Hoera, een jubileum?!’ nu online beschikbaar

Het boekje ‘Hoera, een jubileum?!’ is een gids voor verenigingen die hun jubileum willen vieren en werd in 2013 uitgegeven door de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Het werd in 2013 ontwikkeld door de vier Vlaamse privaatrechtelijke archieven (Liberaal Archief, KADOC, Amsab-ISG en ADVN) en is sinds kort ook gratis te downloaden. Hoe begin je aan […]

Handleiding digital storytelling voor archief en bibliotheek

Tijdens de conferentie Erfgoed & Storytelling lanceerde FARO de publicatie Samen inzetten op educatie. Digital storytelling voor archief én bibliotheek. Deze gids mikt op archief- en bibliotheekmedewerkers die samen een werking rond digital storytelling willen uitbouwen. Digital storytelling is het vertellen van een verhaal in een digitale omgeving, het opzetten van een digitale tentoonstelling of […]

De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant

In 2013 startte Familiekunde Vlaanderen – Regio Leuven met het 1702-project. De bedoeling was om de volkstellingen van 1702 te transcriberen voor een grote groep van gemeenten die allemaal deel uitmaakten van het vroegere hertogdom Brabant. Hierdoor wordt het mogelijk om de materiële welstand van gezinnen onderling te vergelijken. Dit kan binnen de context van […]